Czym jest mały i duży ZUS?

Czym jest mały i duży ZUS?

Nie sposób wyobrazić sobie wykonywanie działalności gospodarczej bez płacenia podatków. To obowiązek każdego przedsiębiorcy, a jego niedopełnienie może wiązać się z wieloma negatywnymi reakcjami prawnymi. Jednym z podstawowych obciążeń na rzecz państwa są oczywiście składki ZUS. W tym przypadku duże znaczenie odgrywa jednak czas prowadzenia firmy.

Mały i duży ZUS – czym się od siebie różnią?

Najprościej mówiąc, różnica polega przede wszystkim na wysokości składek. Jak łatwo się domyślić, w przypadku małego ZUS-u przedsiębiorca będzie uprawniony do uiszczania nieco mniejszych opłat. Preferencyjna stawka w wysokości m.in. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązuje przez 24 pełne miesiące wykonywania działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z takiej preferencji, trzeba spełnić określone warunki. Przede wszystkim, przedsiębiorca nie może przekroczyć przychodu w wysokości 120 tysięcy złotych za poprzedni rok kalendarzowy. Co więcej, kryterium wykluczającym jest prowadzenie w okresie ostatnich 60 miesięcy innej działalności gospodarczej.

Czy warto skorzystać z małego ZUS-u?

Jako firma zajmująca się doradztwem podatkowym w Kielcach, możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że warto. Nie sposób znaleźć wady tej preferencji. Oszczędność finansowa jest szczególnie ważna na samym początku prowadzenia działalności gospodarczej, gdy firma dopiero się rozwija. Zaoszczędzony kapitał można przeznaczyć choćby na różnego rodzaju inwestycje.

Co istotne, mały ZUS najczęściej łączy się z tzw. ulgą na start. W praktyce przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek (poza ubezpieczeniem zdrowotnym) aż przez 6 miesięcy. Oznacza to, że przez pół roku nie uiszcza się opłat, a przez następne 2 lata będą one niższe, niż standardowo. Dopiero po tym okresie przechodzi się na tzw. pełny ZUS.

Warunki korzystania z małego ZUS-u

Mały ZUS to ulga dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami w spółkach cywilnych. Celem tej ulgi jest obniżenie kosztów prowadzenia biznesu poprzez zmniejszenie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Aby skorzystać z małego ZUS-u, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, jego przychód w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej kwoty, która jest ustalana przez rząd i podlega corocznym aktualizacjom. Ponadto przedsiębiorca musi być zarejestrowany jako płatnik składek ZUS i regularnie opłacać swoje składki.

Ważne jest również, aby przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni przed złożeniem wniosku o mały ZUS. W przypadku spółek cywilnych wszyscy wspólnicy muszą spełniać te warunki, aby firma mogła skorzystać z ulgi. Po spełnieniu wymogów przedsiębiorca może złożyć wniosek o mały ZUS w odpowiednim oddziale ZUS. Należy pamiętać, że ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, a nie zdrowotne.

Ulga na start i jej powiązanie z małym ZUS-em

Ulga na start to kolejna forma wsparcia dla początkujących przedsiębiorców, która umożliwia im zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Ta ulga jest dostępna dla osób, które rozpoczynają działalność po raz pierwszy lub ponownie po co najmniej 60-miesięcznej przerwie.

Ulga na start jest powiązana z małym ZUS-em w ten sposób, że przedsiębiorca, który skorzystał z ulgi na start, może po jej zakończeniu ubiegać się o mały ZUS, o ile spełnia wymagane warunki. W praktyce oznacza to, że początkujący przedsiębiorca może przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie przez kolejny okres korzystać z obniżonych składek dzięki małemu ZUS-owi. Warto jednak pamiętać, że ulga na start nie zwalnia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej, która pozostaje obowiązkowa również w okresie korzystania z ulgi.