Czym jest mały i duży ZUS?

Czym jest mały i duży ZUS?

Nie sposób wyobrazić sobie wykonywanie działalności gospodarczej bez płacenia podatków. To obowiązek każdego przedsiębiorcy, a jego niedopełnienie może wiązać się z wieloma negatywnymi reakcjami prawnymi. Jednym z podstawowych obciążeń na rzecz państwa są oczywiście składki ZUS. W tym przypadku duże znaczenie odgrywa jednak czas prowadzenia firmy.

Mały i duży ZUS – czym się od siebie różnią?

Najprościej mówiąc, różnica polega przede wszystkim na wysokości składek. Jak łatwo się domyślić, w przypadku małego ZUS-u przedsiębiorca będzie uprawniony do uiszczania nieco mniejszych opłat. Preferencyjna stawka w wysokości m.in. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązuje przez 24 pełne miesiące wykonywania działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z takiej preferencji, trzeba spełnić określone warunki. Przede wszystkim, przedsiębiorca nie może przekroczyć przychodu w wysokości 120 tysięcy złotych za poprzedni rok kalendarzowy. Co więcej, kryterium wykluczającym jest prowadzenie w okresie ostatnich 60 miesięcy innej działalności gospodarczej.

Czy warto skorzystać z małego ZUS-u?

Jako firma zajmująca się doradztwem podatkowym w Kielcach, możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że warto. Nie sposób znaleźć wady tej preferencji. Oszczędność finansowa jest szczególnie ważna na samym początku prowadzenia działalności gospodarczej, gdy firma dopiero się rozwija. Zaoszczędzony kapitał można przeznaczyć choćby na różnego rodzaju inwestycje.

Co istotne, mały ZUS najczęściej łączy się z tzw. ulgą na start. W praktyce przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składek (poza ubezpieczeniem zdrowotnym) aż przez 6 miesięcy. Oznacza to, że przez pół roku nie uiszcza się opłat, a przez następne 2 lata będą one niższe, niż standardowo. Dopiero po tym okresie przechodzi się na tzw. pełny ZUS.