JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, a których sprawami księgowymi nie zajmuje się biuro rachunkowe, zastanawiają się, czy dalej muszą wysyłać deklaracje JPK. Czy obowiązek dalej zachodzi oraz czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Czy zawieszając działalność dalej trzeba wysyłać deklaracje JPK?

Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji, w tym ewidencji na potrzeby podatku, w przypadku zawieszenia działalności zostają tymczasowo zwolnieni z obowiązku prowadzenia zapisów w ewidencji VAT. Ze względu na następujący brak obowiązku prowadzenia zapisów ewidencji, nie muszą przesyłać też JPK_VAT z deklaracją – za okresy zawieszenia.

Są od tej zasady pewne wyjątki. W razie wątpliwości warto, aby sprawy księgowe Twojej firmy objęło biuro rachunkowe. Chodzi o sytuacje, gdy obowiązek wypełniania ewidencji VAT istnieje mimo zwieszenia działalności. Będzie to przykładowo wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, importowanie usług, kupowanie towarów. Dotyczy to także tych okresów, które nie w całości pokrywają się z okresem zawieszenia działalności gospodarczej.

Czym jest JPK?

Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej, kiedy przedsiębiorca prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania ich całości lub części oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jest to zgodne z koncepcją JPK opracowaną przez OECD. Jak wskazuje §2 omawianego przepisu, struktura i forma tych ksiąg jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zatem Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych księgowych w formie elektornicznej, generowany z systemu, konieczny w sytuacjach opisanych powyżej.