Księga przychodów i rozchodów – kto musi prowadzić KPiR

Księga przychodów i rozchodów – kto musi prowadzić KPiR

Księga przychodów i rozchodów służy do obliczania zobowiązań podatkowych. Sprawdź, kiedy wymagane jest prowadzenie księgi przychodów i jak to robić.

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest najpopularniejszym rodzajem ewidencji stosowanym w uproszczonej księgowości. Rejestruje się w niej każdy przychód i wydatek firmy. Na podstawie KPiR podatnik może bez trudu wyliczyć swoje zobowiązania podatkowe.

Kiedy należy prowadzić księgę przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest obowiązkowa jeżeli przychód firmy pochodzi z działalności pozarolniczej, a formą opodatkowania jest podatek liniowy lub zasady ogólne. Obowiązek ten dotyczy również spółek osób fizycznych, jeżeli ich dochody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro w walucie polskiej. KPiR nie musi prowadzić właściciel firmy osobiście, może to robić księgowa lub biuro rachunkowe.

Co należy umieścić w księdze przychodów i rozchodów?

KPiR musi być należycie prowadzona, należy założyć ją z dniem rozpoczęcia działalności i regularnie uzupełniać. Powinny w niej znaleźć się wszystkie transakcje związane z przychodami i wydatkami przedsiębiorstwa. Mowa tu o wydatkach związanych przede wszystkim z: pensjami dla pracowników,  opłatami za prąd, zakupami itp. Po stronie przychodów należy wyszczególnić zarówno przychody związane z usługami przedsiębiorstwa, jak i towarem, jaki oferuje.

Najłatwiej jest zamykać KPiR i podsumowywać co miesiąc. Pozwala to uniknąć pomyłek w obliczeniach. Dokładną zawartość kolumn księgi przychodów i rozchodów opisuje załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. Każda KPiR powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującym opisem.