Księgowość uproszczona a pełna

Księgowość uproszczona a pełna

Właściciele małych i średnich firm muszą zadecydować, jaką formę prowadzenia księgowości wybrać dla swojego biznesu. W wypadku dużych firm nie ma tego dylematu. Większość z nich zmuszona jest przepisami prawa do prowadzenia bardzo precyzyjnej księgowości, która wyklucza lub przynajmniej utrudnia oszustwa podatkowe i różnego rodzaju przekręty finansowe. Najprościej rodzaje księgowości możemy podzielić na uproszczoną i pełną. Jakie są między nimi różnice?

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona, jak sama nazwa wskazuje, jest najprostsza formą obliczania zysków i strat. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą dokładnie obliczyć, jaki podatek muszą zapłacić. Dobre biura rachunkowe doradzają klientom, w zależności od prowadzonego przez nich biznesu, jaką metodę rozliczania się wybrać. Dla małych i średnich firm może to być karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany i karta przychodów i rozchodów. Prowadzenie księgowości uproszczonej jest dużo tańsze niż księgowości pełnej. Jest ona dobrym wyborem w wypadku firm z niewielką ilością operacji finansowych, w których właściciel  doskonale orientuje się, ile pieniędzy zarabia, a ile wydaje. Jest absolutnie wystarczająca w wypadku małych firm.

Księgowość pełna

Księgowość pełna to księgowość bardzo precyzyjna i szczegółowa. Jest narzucona wielkim firmom przez Ustawę o Rachunkowości. W księgowości pełnej bierze się pod uwagę wszystkie wydarzenia finansowe, które mają związek z działalnością firmy. Ewidencjonuje się więc wypłaty odszkodowań, transakcje bezgotówkowe i wiele innych szczegółów. Dzięki temu łatwiej jest zapanować nad funkcjonowaniem korporacji, w których dziennie odbywają się tysiące transakcji. Taka szczegółowa księgowość pozwala też na wykrycie słabych punktów w polityce finansowej firmy, oraz na sporządzanie bardzo rzetelnych raportów. Dzięki Ustawie i określeniu tego, jak powinna wyglądać pełna księgowość, wszystkie duże firmy prowadzą ją tak samo (uczciwie konkurują), dzięki czemu możliwe jest porównywanie ich wyników.