Rozliczanie podatku VAT – Katowice

Rozliczanie podatku VAT to usługa, którą prowadzimy, zarówno w przypadku stałej współpracy, jak i jednostkowego zlecenia. Ta forma ewidencji dotyczy przedsiębiorców, których przychód ze sprzedaży produktów bądź usług przekroczył limit 200 000 zł rocznie, a przy tym nie zostali oni zwolnieni ze zobowiązania. Niezależnie od wyników transakcji nakaz rejestracji podatku VAT nałożony jest również na towary objęte akcyzą, a także wyroby tytoniowe, jubilerskie oraz metale szlachetne. Podstawowym okresem rozliczeniowym VAT-u jest rozliczenie miesięczne. Termin składania deklaracji oraz zapłaty wynikającego z niej podatku to dzień 25. następnego miesiąca. To znaczy, że na przykład za maj zapłacić musimy do 25. czerwca. Inną metodą rozliczania podatku VAT jest rozliczenie kwartalne. Tę formę wybrać mogą (ale nie muszą) mali podatnicy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w roku ubiegłym.

Nasze wsparcie obejmuje również rzetelne rozliczenie PIT w okresie rocznego rozrachunku zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych.

W zakresie naszych działań wspieramy Państwa podczas:

  • wypełniania deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-EU;
  • kontroli poprawności rozliczania podatku VAT;
  • trwania postępowań dotyczących rozliczania czy wstrzymywania podatku VAT;
  • likwidacji przedsiębiorstwa bądź zmiany formy opodatkowania;
  • interpretacji obowiązujących przepisów podatkowych.

Obsługa ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt ewidencjonowany to forma opodatkowania, na którą mogą zdecydować się przedsiębiorcy działający na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowe. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku przychód, bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu. Składki ryczałtu nie są jednakowe wszystkich podatników, zależą bowiem od rodzaju prowadzonej działalności. Ta forma opodatkowania rozliczana jest za okresy miesięczne lub kwartalnie. Opłaca się go do dnia 20. następnego miesiąca. Ryczałt ewidencjonowany za grudzień i ostatni kwartał trzeba natomiast opłacić w terminie złożenia zeznania podatkowego.

W ramach obsługi ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych sporządzamy miesięczne bądź kwartalne podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Przejmujemy również kontrolę nad ewidencją podatku VAT oraz przychodów i środków trwałych.

Wybór między rozliczeniem VAT a ryczałtem

Decyzja o wyborze odpowiedniej formy opodatkowania dla swojego przedsiębiorstwa jest kluczowa dla jego funkcjonowania. Przy dokonywaniu wyboru warto wziąć pod uwagę takie kryteria jak rodzaj prowadzonej działalności, wielkość firmy oraz prognozowane obroty. Porównując zalety i wady opcji rozliczania podatku VAT oraz ryczałtu ewidencjonowanego, można zauważyć, że rozliczenie VAT daje możliwość odliczenia podatku naliczonego, co może być korzystne dla firm dokonujących dużych zakupów. Z drugiej strony, ryczałt ewidencjonowany pozwala na prostsze i szybsze rozliczenia, co może być atrakcyjne dla małych przedsiębiorstw o niewielkich obrotach.

Usługi konsultacji i doradztwa podatkowego w PULS Katowice

Korzystanie z konsultacji i doradztwa podatkowego może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorców. Współpraca z doświadczonymi specjalistami w zakresie rozliczeń podatkowych, takich jak VAT czy ryczałt, pozwala na uniknięcie błędów i nieprawidłowości, które mogą prowadzić do kontroli i sankcji ze strony organów podatkowych. Ponadto specjaliści z biura rachunkowego mogą pomóc w optymalizacji kosztów oraz w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania. Usługi świadczone przez naszych specjalistów obejmują między innymi analizę sytuacji podatkowej firmy, doradztwo w zakresie zmiany formy opodatkowania, a także pomoc w sporządzaniu deklaracji podatkowych i rozliczeń.