Rozliczenie podatku VAT

Rozliczanie podatku VAT to usługa, którą prowadzimy, zarówno w przypadku stałej współpracy, jak i jednostkowego zlecenia. Ta forma ewidencji dotyczy przedsiębiorców, których przychód ze sprzedaży produktów bądź usług przekroczył limit 200 000 zł rocznie, a przy tym nie zostali oni zwolnieni ze zobowiązania. Niezależnie od wyników transakcji nakaz rejestracji podatku VAT nałożony jest również na towary objęte akcyzą, a także wyroby tytoniowe, jubilerskie oraz metale szlachetne. Nasze wsparcie obejmuje również rzetelne rozliczenie PIT w okresie rocznego rozrachunku zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych.

W zakresie naszych działań wspieramy Państwa podczas:

  • wypełniania deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-EU;
  • kontroli poprawności rozliczania podatku VAT;
  • trwania postępowań dotyczących rozliczania czy wstrzymywania podatku VAT;
  • likwidacji przedsiębiorstwa bądź zmiany formy opodatkowania;
  • interpretacji obowiązujących przepisów podatkowych.

 

Obsługa ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt ewidencjonowany to forma opodatkowania, na którą mogą zdecydować się przedsiębiorcy działający na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowe. W ramach obsługi ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych sporządzamy miesięczne bądź kwartalne podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Przejmujemy również kontrolę nad ewidencją podatku VAT oraz przychodów i środków trwałych.