Kwota wolna od podatku w 2018 roku

Kwota wolna od podatku w 2018 roku

Czym jest kwota wolna od podatku? To taka roczna suma dochodów, która nie podlega opodatkowaniu. Jej wysokość może być różna. Warto dowiedzieć się, co zmieniło się w tek kwestii w 2018 roku. Poniżej przedstawiamy nowe wytyczne.

Płacić czy nie?

W 2018 roku kwota wolna od podatku została ustalona na 8000zł. Oznacza to, że osoba która w ciągu roku nie zarobiła więcej, nie będzie musiała odprowadzić podatku do Urzędu Skarbowego. Kwota ta dotyczy jednak tylko osób, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Osoby, które w 2018 roku zarobią kwotę pomiędzy 8000 zł a 13 000zł będzie obowiązywała niższa kwota wolna od podatku. Wyniesie ona od 1 440zł do 556,02zł. Z kolei osoby, których dochód wyniesie powyżej 13 000zł ale mniej niż 85 528zł dotyczyć będzie kwota wolna od podatku w wysokości 3 091zł. Zarobki powyżej 127 000zł oznaczają, że kwota wolna od podatku równa jest 0. Z podwyższenia kwoty wolnej od podatku najbardziej ucieszą się osoby zarabiające najmniej. W porównaniu z rokiem poprzednim urosła ona o 1 400zł. Kwotę wolną od podatku dla osób zarabiających więcej wylicza się wg dedykowanego wzoru. Zmiana podyktowana została wymogami prawa. Kwota wolna od podatku niższa niż minimum socjalne jest niezgodna z Konstytucją naszego kraju. Jeśli mamy wątpliwości, jaka kwota wolna od podatku na dotyczy, warto znaleźć dobre biuro podatkowe i w nim zasięgnąć fachowej porady. Korzystając z usług specjalistów nie narazimy się na wezwania do fiskusa i nieprzyjemności związane z wyjaśnianiem swoich obliczeń.

Na tle Europy

Polski nie  da się nazwać rajem podatkowym jeśli chodzi o wysokość kwoty wolnej od podatku. Aby być z niego całkowicie zwolnionym, miesięczny dochód nie może przekraczać 670zł, co oczywiście wiąże się z bardzo niskim standardem życia. Dla porównania, w Bułgarii czy Węgrzech nie istnieje kwota wolna od podatku. Za to na Cyprze jest to równowartość około 86 000zł, w Wielkiej Brytanii ok. 57 000zł, a w Niemczech – ok. 38 000zł.