Kwota wolna od podatku w 2018 roku

Kwota wolna od podatku

Czym jest kwota wolna od podatku? To taka roczna suma dochodów, która nie podlega opodatkowaniu. Jej wysokość może być różna. Warto dowiedzieć się, co zmieniło się w tek kwestii w 2018 roku. Poniżej przedstawiamy nowe wytyczne.

Płacić czy nie?

W 2018 roku kwota wolna od podatku została ustalona na 8000zł. Oznacza to, że osoba która w ciągu roku nie zarobiła więcej, nie będzie musiała odprowadzić podatku do Urzędu Skarbowego. Kwota ta dotyczy jednak tylko osób, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Osoby, które w 2018 roku zarobią kwotę pomiędzy 8000 zł a 13 000zł będzie obowiązywała niższa kwota wolna od podatku. Wyniesie ona od 1 440zł do 556,02zł. Z kolei osoby, których dochód wyniesie powyżej 13 000zł ale mniej niż 85 528zł dotyczyć będzie kwota wolna od podatku w wysokości 3 091zł. Zarobki powyżej 127 000zł oznaczają, że kwota wolna od podatku równa jest 0. Z podwyższenia kwoty wolnej od podatku najbardziej ucieszą się osoby zarabiające najmniej. W porównaniu z rokiem poprzednim urosła ona o 1 400zł. Kwotę wolną od podatku dla osób zarabiających więcej wylicza się wg dedykowanego wzoru. Zmiana podyktowana została wymogami prawa. Kwota wolna od podatku niższa niż minimum socjalne jest niezgodna z Konstytucją naszego kraju. Jeśli mamy wątpliwości, jaka kwota wolna od podatku na dotyczy, warto znaleźć dobre biuro podatkowe i w nim zasięgnąć fachowej porady. Korzystając z usług specjalistów nie narazimy się na wezwania do fiskusa i nieprzyjemności związane z wyjaśnianiem swoich obliczeń.

Na tle Europy

Polski nie  da się nazwać rajem podatkowym jeśli chodzi o wysokość kwoty wolnej od podatku. Aby być z niego całkowicie zwolnionym, miesięczny dochód nie może przekraczać 670zł, co oczywiście wiąże się z bardzo niskim standardem życia. Dla porównania, w Bułgarii czy Węgrzech nie istnieje kwota wolna od podatku. Za to na Cyprze jest to równowartość około 86 000zł, w Wielkiej Brytanii ok. 57 000zł, a w Niemczech – ok. 38 000zł.