Na czym polega przekształcenie spółek?

Na czym polega przekształcenie spółek?

Jeśli forma twojej spółki nie do końca odpowiada potrzebom wspólników, zastanów się nad jej zmianą poprzez przekształcenie spółki, czyli zmianę jej formy prawnej. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega proces przekształcenia spółki i w jakich sytuacjach jest on uzasadniony. 

Przekształcenie spółki to zmiana formy prawnej, która pozwala zachować jej tożsamość i dotychczasowe funkcjonowanie. Ma nadal obowiązek wykonywania wszystkich umów, zachowuje wszystkie zezwolenia, koncesje, ulgi oraz numery NIP i REGON. To główna zaleta przekształcenia spółki, która sprawia, że wielu przedsiębiorców wybiera ją zamiast rozwiązywania starej spółki i zakładania nowej.

Przekształcenie można zastosować wobec wszystkich spółek prawa handlowego, czyli spółek jawnych, partnerskich, cywilnych, akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Procesu nie można przeprowadzić w momencie, gdy spółka jest w likwidacji i rozpoczęła już podział majątku oraz jeśli spółka jest w stanie upadłości. Przekształcenie spółek nie musi ograniczać się jedynie do zmiany formy prawnej, na przykład możliwe jest dzielenie na dwa różne podmioty lub łączenie się spółek w przypadku spółek kapitałowych.

Jakie korzyści niesie przekształcenie spółek? 

Przekształcenie spółki pozwala lepiej dopasować jej strukturę i możliwości do aktualnej sytuacji na rynku oraz planów spółki, na przykład zwiększenie możliwości dotarcia do nowych źródeł finansowania czy nowych partnerów. Przekształcenie spółki może spowodować uproszczenie niektórych procedur i ograniczenie kosztów z tym związanych. Poradź się specjalistów zajmującymi się usługami prawnymi dla przedsiębiorstw, jak możesz zoptymalizować działalność swojej firmy.

Jak wygląda procedura przekształcenia spółki? 
Przekształcenie spółki dokonuje się w dniu wpisu jej do rejestru przez sąd rejestrowy i wykreślenia poprzedniej spółki. Jest to tzw. dzień przekształcenia. Procedura ta wiąże się z nadaniem nowej spółce nowej nazwy, przy czym wymaga się, aby przez co najmniej rok podawać w nawiasie starą nazwę z dopiskiem „dawniej”.