Podatek VAT – stawki i podstawowe informacje

Podatek VAT – stawki i podstawowe informacje

VAT to najważniejszy podatek dla kasy państwowej. W Polsce podstawową stawką VAT jest 23% płacą ją sprzedawcy i konsumenci. Sprawdź za co płacisz VAT

Podatek VAT charakterystyka

Podatek VAT obowiązuje w Polsce od 1993 roku, jest to podatek od towarów i usług, który dotyczy sprzedawców i konsumentów, ponieważ jest doliczany do każdej transakcji. Podatek VAT jest wprowadzany na każdym etapie produkcji przez podmioty wnoszące wartość dodaną, jednak płaci się go wyłącznie od wyznaczonej wartości, a nie całego obrotu.

Podatek VAT płaci się w momencie nabycia dobra albo usługi, jest on jednym z głównych źródeł dochodów państwa. VAT płaci się w przypadku:

  • odpłatnej dostawy towarów oraz usług na terytorium kraju,
  • eksportu towarów oraz ich importu na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów.

Z VAT-u zwolnione są m.in. transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a także czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (np. kradzież).

Stawki podatku VAT

Obecnie obowiązują następujące stawki podatku VAT:

  • 23% – stawka podstawowa,
  • 8% – stawka obniżona, np. roboty budowlano-montażowe, remonty i roboty konserwacyjne, a także niektóre usługi gastronomiczne,
  • 5% – stawka obniżona, np. produkty rolne, inwentarz żywy,
  • 0% – stawka dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów

Zastosowanie niższych stawek podatku VAT ma na celu wspieranie niektórych segmentów rynku, które mają dla państwa szczególne znaczenie. Zalicza się do nich m.in.: oświatę, ochronę rolnictwa czy politykę prorodzinną. Rodzaj stawki VAT jest uzależniony od odgórnej klasyfikacji towaru lub usługi, a nie od decyzji przedsiębiorcy.