Popularne błędy popełnianie przez osoby prowadzące spółkę z o.o.

Popularne błędy popełnianie przez osoby prowadzące spółkę z o.o.

Osoby prowadzące spółkę z o.o. na początku działalności często popełniają te same błędy. Zazwyczaj nie wynikają one ze złej woli, ale z nieznajomości przepisów obowiązujących tę formę prowadzenia działalności. Dlatego też osobom, które dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie zaleca się, by działały ze wsparciem dobrego biura księgowego. Dobre biuro księgowe to dla wielu biznesmenów prawy skarb. Dzięki wiedzy i doświadczeniu pomaga uniknąć nieprzyjemnych konfrontacji z fiskusem. Jakie są najczęściej popełniane błędy założycieli spółek z o.o.?

Przelewy bankowe

Osoby, które do tej pory prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą przyzwyczajone są do tego, że mogą dowolnie przelewać pieniądze pomiędzy rachunkiem prywatnym a firmowym. Dlatego też robią podobne przelewy zakładając spółkę z o.o. Niestety prawo polskie nie pozwala na tego typu działania. W przypadku spółki z o.o. przelewy z  i na konto firmowe musza być dokładnie rejestrowane.

Księga udziałów i księga protokołów

Nowopowstałe spółki z o.o. przeważnie niedbale lub niedokładnie prowadzą księgę udziałów i księgę protokołów. Prowadzenie tych ksiąg wymaga dość obszernej wiedzy i sporej rzetelności. W razie zaistnienia konfliktu między wspólnikami to właśnie księgi są podstawą do wyjaśnienia nieporozumień. Ignorując obowiązek rzetelnego prowadzenia ksiąg wspólni tak naprawdę nie dbają o uczciwą współpracę.

Oficjalne dokumenty

Spółka z o.o. musi posługiwać się ściśle określonymi oznaczeniami na wszystkich oficjalnych dokumentach, a także stronie internetowej. Poza pełną nazwą spółki powinien być tam adres, oznaczenie sądu rejestrowego wraz z numerem KRS, numer NIP, a także informacja na temat wysokości kapitału zakładowego. Założyciele spółek z o.o. często o tym obowiązku zapominają.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest  z zasady jest nienaruszalny. Wspólnicy w nowo założonych spółkach z o.o. często o tym zapominają i wypłacają sobie z niego wynagrodzenia. Jest to niedopuszczalne.