Rodzaje PIT-ów

Rodzaje PIT-ów

W Polsce mamy kilka podstawowych typów PIT-ów są to m.in.: PIT-37, 36, 39, 38, oraz 28. Każdy podatnik powinien wiedzieć czego dotyczą te formularze. Zapraszamy na ich krótką charakterystykę.

PIT-37

Najpopularniejszy jest  pewnością PIT 37. Służy do rozliczania dochodów osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, dzieło lub zlecenie. Wypełniają go również emeryci i renciści. To najpopularniejszy sposób rozliczania się z fiskusem w Polsce.

PIT-36

Ten formularz PIT zarezerwowany jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które do swoich dochodów doliczają dodatkowo dochody uzyskiwane przez małoletnie dzieci lub dochody zagraniczne. PIT 36 z końcówką „L” wskazuje osoby rozliczające się na podstawie podatku liniowego, wynoszącego aktualnie 19%.

PIT-39

Jeśli sprzedałeś nieruchomość albo nabyte prawa majątkowe – musisz wypełnić PIT 39. Pamiętaj, że w tej deklaracji musisz policzyć różnicę pomiędzy podstawą opodatkowania a kosztami uzyskania.

PIT-38

PIT-38 wypełniany jest przez podatników uzyskujących przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów wartościowych. Jest on też przeznaczony dla osób czerpiących korzyści majątkowe z realizacji praw wynikających ze zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, pobierając za to wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-28

Jest to PIT dla osób otrzymujących przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.