Ubezpieczenia – Katowice

Zakres działalności naszego biura księgowego nie ogranicza się do prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz doradztwa księgowego. Naszym Klientom możemy zaproponować szereg dodatkowych usług, dostosowanych do ich indywidualnych oczekiwań. Współpracujemy z największymi brokerami ubezpieczeniowymi, dlatego jesteśmy w stanie zaoferować Państwu szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych:

Rodzaje ubezpieczeń

  • Ubezpieczenia majątkowe:
   Oferujemy pakiet ubezpieczeń, których głównym celem jest ochrona majątku firm.
   Wykorzystując elastyczny zakres ubezpieczeń, pośredniczymy
   w zawarciu:
   a) ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia mienia b) ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych
   c) ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku
   d) ubezpieczenia utraty zysku na skutek pożaru i innych zdarzeń losowych czy też wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
   a) ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia – jest to ochrona za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem lub produktem wprowadzonym do obrotu.
   b) ubezpieczenia OC Członków Zarządu, ubezpieczające od odpowiedzialności cywilnej menedżerów (członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, dyrektorów finansowych, prokurentów)
  • Ubezpieczenia transportowe:
   a) OC przewoźnika krajowego
   Ubezpieczenie OC wobec osób uprawnionych za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki towarowej w transporcie samochodowym
   b) OC przewoźnika międzynarodowego
   Ubezpieczenie OC wobec osób uprawnionych za utratę, ubytek czy też uszkodzenie przesyłki w międzynarodowym transporcie samochodowym.
   c) OC spedytora
   Ubezpieczenie OC wobec zleceniodawcy, tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych.
   d) Ubezpieczenie OC mienia w transporcie
   Ubezpieczenie mienia w transporcie samochodowym, lotniczym, kolejowym, wodnym i śródlądowym.
  • Ubezpieczenia komunikacyjne:
   a) Obowiązkowe ubezpieczenie OC
   b) Ubezpieczenie AC
   c) Ubezpieczenie Assistance
   d) Ubezpieczenie NNW
  • Ubezpieczenia na życie:
   a) Ubezpieczenia tradycyjne:
   Oferujemy Państwu polisy na życie oraz ochronno-oszczędnościowe, których celem jest zapewnienia najbliższym na wypadek śmierci ubezpieczonego czy też pozwalające budować kapitał na przyszłość.
   b) Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym:
   Indywidualne ubezpieczenie na życie, które zapewnią najbliższym ochronę ubezpieczeniową, a także pomaga gromadzić kapitał na przyszłość, dając gwarancję utrzymania odpowiedniego standardu życia na emeryturze.

Po zbadaniu potrzeb Państwa firmy, przedstawimy możliwie najlepszą ofertę ubezpieczeniową.