Kogo dotyczy PiT-0?

Kogo dotyczy PiT-0?

Nie ukończyłeś dwudziestego szóstego roku życia, ale już podjąłeś pracę zarobkową? A może rozliczasz się wspólnie z małżonkiem? Złóż deklarację PIT-0! Więcej o niej w naszym wpisie.

Ulga dla młodych pracujących

PIT-0 mogą złożyć osoby do dwudziestego szóstego roku życia, uzyskujące przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub ze stosunku pracy. Ich dochód zostaje tym samym zwolniony z podatku, pod warunkiem, że w roku podatkowym nie przekroczy on kwoty 85 528 złotych. Pamiętaj, że PIT-0 nie jest samodzielnym dokumentem, a jedynie załącznikiem do PIT-37 składanego dla umów o pracę, zlecenie i dzieło, PIT-36 dla prowadzących działalność gospodarczą lub PIT-28 dla osób, rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż prawo dopuszcza łączenie różnych źródeł przychodów i korzystanie z ulgi, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz korzystanie z ulgi dla młodych z tytułu umowy o pracę. Aby móc skorzystać z ulgi dla młodych, nie trzeba składać zatrudniającemu oświadczenia o korzystaniu z niej, gdyż zwolnienie podatkowe jest stosowane automatycznie. Jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia i rozliczasz się wspólnie z małżonkiem limit 85 528 złotych dotyczy każdego z was z osobna.

Dla kogo jeszcze PIT-0?

PIT-0 mogą również złożyć osoby, które rozliczając się z fiskusem, chcą skorzystać z przysługujących im ulg podatkowych. Podobnie jak w powyższym przypadku, będzie on stanowić załącznik do zeznania głównego, składanego na drukach PIT 37, PIT 36 lub PIT 28. Na formularzu PIT-0 odliczyć można:

  • ulgę internetową,
  • ulgę rehabilitacyjną,
  • darowizny, w tym darowizny na pożytek publiczny, cele charytatywno – opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych,
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

PIT-0 służyć będzie również do odliczenia ulgi za wydatki na nowe technologie, ulgi termoizolacyjnej, ulgi z tytułu wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i ulgi na dziecko. Jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, możesz złożyć wspólny załącznik PIT-0.

Pamiętaj, że w przypadku ulg odliczanych od dochodu łączna wartość ulg nie może przekraczać wartości dochodu po odliczeniu strat oraz składek ZUS. Suma ulg od podatku natomiast nie może przekroczyć kwoty podatku do zapłaty po odliczeniu wcześniej składek na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczone ulgi muszą być udokumentowane.

Sporządzenie, a następnie złożenie rocznej deklaracji PIT warto powierzyć profesjonalistom z naszego biura rachunkowego, aby uniknąć nieprzyjemnych błędów.