Usługi rachunkowe

Świadczymy kompleksowe usługi rachunkowe na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Z doświadczenia naszych pracowników korzystają zarówno firmy lokalne zlokalizowane w Aglomeracji Śląskiej, jak i przedsiębiorstwa o zasięgu ogólnokrajowym oraz zagraniczne. Proponujemy Państwu częściową oraz pełną obsługę księgowości, kadr i płac, począwszy od prowadzenia ksiąg handlowych, poprzez KPiR, aż po sprawozdania roczne. Obsługujemy firmy stosujące ryczałt ewidencjonowany jako sposób jako formy opodatkowania dochodów, wspomagamy rozliczanie podatku VAT, wspomagamy w zakresie rozliczeń z ZUS. Naszą pomoc proponujemy również Klientom indywidualnym, którzy na przykład chcieliby rozliczyć PIT. Wśród proponowanych przez nas usług rachunkowych znajdą Państwo m.in.:

 • Prowadzimy księgi handlowe w pełnym ich zakresie (weryfikacja pod względem księgowym przesłanych do nas dokumentów, dekretacja, zapisy na kontach, księgowanie, potwierdzenia sald);
  prowadzimy także raporty kasowe (za dodatkową opłatą)
 • Opracowujemy roczne sprawozdania finansowe Firm (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne), a także na specjalne życzenie Klienta sprawozdania za inne okresy
 • Tworzenie plany kont dla nowo powstałych Firm
 • Opracowujemy sprawozdania dla banków, dla NBP oraz innych instytucji finansowych
 • Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, w pełnym zakresie, łącznie z rejestrami zakupu i sprzedaży
 • Prowadzimy samodzielne rejestry VAT
 • Prowadzimy uproszczoną księgowość w postaci ryczałtu i przychodów ewidencjonowanych
 • Wypełnimy za Państwa deklaracje podatkowe, typu: PIT-5, PIT-5L, PIT-4, VAT-7, VAT-UE, CIT-2, CIT-8
 • Prowadzimy Firmom sprawy kadrowe, płacowe oraz pełną obsługę w zakresie ZUS (sporządzanie list płac, wypełnianie umów: o pracę, o dzieło, zlecenie; świadectw pracy, kartotek wynagrodzeń pracowników, wypełnianie deklaracji pracowniczych PIT-11, PIT-8B oraz pozostałe sprawy kadrowe), prowadzenie akt pracowniczych (za dodatkową opłatą)
 • Pełna obsługa w zakresie ZUS (wypełnienie deklaracji ZUS-owskich za płatnika i przesyłanie ich za pomocą przekazu elektronicznego); rozliczenia z ZUS
 • Pomagamy w rejestracji nowo powstałych podmiotów gospodarczych (przygotowanie dokumentacji do US oraz ZUS)
 • Za życzenie Klienta wykonamy także dodatkowe usługi:
  – stworzymy zasady polityki rachunkowej Przedsiębiorstwa,
  – utworzymy zasady obiegu dokumentacji księgowej,
  – opracujemy dla Firm regulaminów pracy,
  – dostosujemy się do indywidualnych potrzeb kadrowych każdej obsługiwanej przez nas Firmy.

Dla naszych Klientów – na specjalne życzenie –  świadczymy także usługi informatyczne.