Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, w którym nie są wykorzystywane tzw. środki trwałe. Pojazdy, maszyny, sprzęty, nieruchomości… To tylko niektóre przykłady rzeczy umożliwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Niestety z czasem ulegają one zużyciu. Ustawodawca przewidział jednak pewnego rodzaju preferencję, polegającą na możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Czym jest środek trwały w przedsiębiorstwie?

Zgodnie z przepisami prawa, do środków trwałych zaliczane są: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, a także inne przedmioty. Rzecz musi jednocześnie spełniać następujące cechy:

  • stanowi własność lub współwłasność podatnika,
  • została nabyta lub wytworzona we własnym zakresie,
  • jest kompletna i zdatna do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 12 miesięcy.

Jako przedsiębiorca z pewnością korzystasz z wirtualnego biura księgowego lub usług stacjonarnych. Jeżeli masz więc wątpliwości, czy dany przedmiot jest środkiem trwałym w rozumieniu przepisów prawa, zasięgnij informacji u specjalisty.

Jak amortyzować środki trwałe w firmie?

Należy wyliczyć tzw. wartość początkową środka trwałego. Stanowi ona podstawę dokonywania odpisu. Co do zasady, najczęściej będzie to cena nabycia, z tym zastrzeżeniem, że należy doliczyć do niej koszty pozyskania, a odjąć kwotę poniesionych podatków. Kwota może wynikać np. z faktury, rachunku, umowy sprzedaży i innych dokumentów.

A co w przypadku, gdy przedsiębiorca sam wytworzył środek trwały? Wówczas pod uwagę bierze się koszt wytworzenia. Dotyczy to np. osób, które wybudowały siedzibę firmy na własną rękę. Gdy środek trwały został nabyty nieodpłatnie, punktem odniesienia jest jego wartość rynkowa z dnia nabycia.