Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Księga przychodów i rozchodów to składająca się z 16 kolumn ewidencja, przy użyciu której przedsiębiorstwa rejestrują wszystkie zdarzenia gospodarcze zachodzące w firmie – przychody i wydatki. W prowadzonej księdze muszą się znaleźć sprzedane towary, dokonane zakupy bądź inne koszty związane z prowadzeniem działalności. Uzupełnianie książki przychodów może być problematyczne i czasochłonne, szczególnie, gdy są Państwo zajęci rozwojem firmy i rozszerzaniem jej działalności.

Kto musi prowadzić książkę przychodów?

Obsługa książki przychodów realizowana przez nasze biuro rachunkowe przebiega bezproblemowo, terminowo i, co najważniejsze, rzetelnie. Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobowiązane są m.in. osoby fizyczne prowadzące JDG oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych, których przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły 2 mln euro lub równowartości tej kwoty w złotówkach. Warto wiedzieć też, że książka przychodów nie musi być prowadzona w formie papierowej, forma elektroniczna też jest przez prawo akceptowalna. Niezależnie od wybranego trybu, należy zadbać o to, by sposób jej prowadzenia był jasny, rzetelny i przejrzysty. W księdze przychodów i rozchodów są dokumentowane wszelkie realizowane w firmie transakcje, w tym przychody ze sprzedaży towarów i świadczenia usług, ponoszone wydatki (faktury za zakupy, opłaty za rachunki, pensje pracowników, zakup materiałów itp.).

Zapraszamy do kontaktu, jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta!