Blog

Czym jest mały i duży ZUS?

Nie sposób wyobrazić sobie wykonywanie działalności gospodarczej bez płacenia podatków. To obowiązek każdego przedsiębiorcy, a jego niedopełnienie może wiązać się z wieloma negatywnymi reakcjami prawnymi. Jednym z podstawowych obciążeń na rzecz państwa są oczywiście składki ZUS. W tym przypadku duże znaczenie odgrywa jednak czas prowadzenia firmy.

Czytaj dalej

Czym jest podatek komunijny?

Szukasz czegoś wyjątkowego na upominek komunijny? Pamiętaj, że w przypadku droższych prezentów może być konieczne zapłacenie podatku przez obdarowanego. Urząd Skarbowy bowiem traktuje prezent komunijny jak darowiznę, której konieczność opodatkowania regulują stosowne przepisy. Poniżej wyjaśniamy, w jakich przypadkach trzeba zapłacić podatek.

Czytaj dalej

Jak prowadzić teczkę osobową pracownika?

Prowadzenie teczki pracownika jest obowiązkiem pracodawcy, który musi przy tym zachować poufność, integralność i kompletność, a także ostrożność chroniącą przed zagubieniem lub zniszczeniem. Sprawdź, co powinna zawierać dokumentacja, w jakiej formie i jak długo powinna być ona przechowywana. 

Czytaj dalej

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to najlepsze wyjście dla każdej osoby marzącej o pracy na własny rachunek. Jednak nie wolno zapominać, że nawet wtedy, gdy jesteśmy swoimi własnymi szefami, to spoczywa na nas szereg zobowiązań. Podstawowym obowiązkiem wobec państwa jest systematyczne i terminowe uiszczanie podatków. W ich dokładnym wyliczeniu pomaga między innymi prowadzenie księgi przychodów i …

Czytaj dalej

Co wpływa na cenę usług biura księgowego?

Znajomi przedsiębiorcy często podpytują się nawzajem o koszty księgowości. Czy jednak informacja o tym, że jeden z nich płaci 100 zł, a drugi 250 zł jest dla kogoś wystarczająca? Zazwyczaj okazuje się, że nie. Na cenę usług księgowych wpływa wiele różnych czynników i aby porównanie cen było rzetelne, trzeba by przyjrzeć się dokładnie każdemu z …

Czytaj dalej

Dlaczego warto powierzyć księgowość firmie zewnętrznej?

Prowadzenie księgowości jest jednym z najtrudniejszych zadań w przedsiębiorstwie. Ogrom dokumentów i naglące terminy często zniechęcają nawet młodych biznesmenów. Z tego powodu warto zdecydować się na usługi zewnętrznego biura rachunkowego.

Czytaj dalej

Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, w którym nie są wykorzystywane tzw. środki trwałe. Pojazdy, maszyny, sprzęty, nieruchomości… To tylko niektóre przykłady rzeczy umożliwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Niestety z czasem ulegają one zużyciu. Ustawodawca przewidział jednak pewnego rodzaju preferencję, polegającą na możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Czytaj dalej

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, a których sprawami księgowymi nie zajmuje się biuro rachunkowe, zastanawiają się, czy dalej muszą wysyłać deklaracje JPK. Czy obowiązek dalej zachodzi oraz czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Czytaj dalej

Jakie są obowiązki związane z kasą fiskalną?

Zgodnie z Ustawą o VAT – art. 111 – podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli kas fiskalnych. Jakie obowiązki są związane z ich używaniem?

Czytaj dalej

Jakie obowiązują terminy zgłaszania pracowników do ZUS?

Pracodawcy w Polsce mają obowiązek zgłaszania swoich pracowników do ZUS w określonych ramach czasowych. Dotyczy to wszystkich pracowników, bez wyjątku. Termin 7-dniowy liczony jest od daty pierwszego dnia pracy pracownika i trwa od północy do północy. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować grzywnami lub innymi karami nakładanymi przez polski rząd.

Czytaj dalej