Księgowość dla małych firm

Księgowość dla małych firm dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych i partnerskich, a także spółdzielni socjalnych, których przychody pochodzące z wszelkich operacji finansowych, takich jak sprzedaż produktów bądź usług, w ciągu ostatniego roku obrotowego nie przekraczają progu 2 000 000 euro. Takie przedsiębiorstwa, inaczej niż większe korporacje, nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. W celu ewidencji danych finansowych korzystają bowiem z tzw. księgowości uproszczonej.

Oferujemy bieżące wsparcie księgowe dla małych firm zarówno w zakresie doradztwa, jak i pełnienia obowiązków, takich jak: prowadzenie odpowiedniej ewidencji finansowej, rozliczenia miesięczne, obsługa płacowa w ZUS-ie, a także obrót dokumentów pomiędzy przedsiębiorstwem a Urzędem Skarbowym. Pomagamy naszym Klientom również podczas procedury przejścia z jednoosobowej działalności gospodarczej na nową formę prawną, co z kolei wiąże się ze zmianą prowadzonej księgowości.

 

Prowadzenie ewidencji dla małych firm

Księgowość uproszczona dla małych podmiotów gospodarczych wiąże się z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów. To najpopularniejsza forma opodatkowania dla niedużych firm, które mogą zdecydować się również na kartę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany. Oferujemy wsparcie specjalistów w zakresie zarządzania księgami podatkowymi przychodów i rozchodów zgodnie z normami zawartymi w rozporządzeniu ministra finansów. Gwarantujemy rzetelny rejestr oraz jego terminowe rozlicznie.