Pełna księgowość na terenie Katowic

Pełna księgowość to forma rejestrowania działań finansowych odpowiednia dla dużych przedsiębiorstw, takich jak: spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjne, a także osób fizycznych i spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, których roczny przychód w poprzednim roku obrotowym wynosi więcej niż 2 000 000 euro.

W tym zakresie są one zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych. Jest to bardziej złożony rodzaj ewidencji w porównaniu do rozwiązań, z których korzystają małe firmy. Nie tylko firmy, które muszą wypełniać księgi handlowe rozliczają się w ten sposób. Niektórzy przedsiębiorcy dobrowolnie wybierają tę formę, gdyż przejrzyście przedstawia sytuację finansową firmy. Można na ich podstawie prognozować dalsze losy przedsiębiorstwa, co jest niezwykle przydatne. Oczywiście niezbędna jest w tym celu wiedza i umiejętności dotyczące księgowości. Księgi handlowe to niezwykle skrupulatne zestawienie każdego zdarzenia gospodarczego, które miało miejsce w firmie.

Prowadzenie ksiąg handlowych w ramach pełnej księgowości

W ramach pełnej księgowości oferujemy usługę prowadzenia ksiąg handlowych dla firm zobowiązanych do tego typu ewidencji. Ponieważ to złożona forma rejestrowania operacji finansowych, gwarantujemy rzetelność naszych działań, a ponadto oferujemy profesjonalne doradztwo podatkowe, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem rozliczania majątku przedsiębiorstwa. Choć z prawnego punktu widzenia nie ma żadnych przeciwwskazań, by właściciel firmy prowadził ewidencję samodzielnie, powierzenie pełnej księgowości specjalistom jest bardziej korzystne. Wymaga to bowiem szerokiej wiedzy z zakresu podatków, księgowości i rachunkowości. Ponadto przepisy zmieniają się tak często, że jednorazowe przyswojenie tej wiedzy i korzystanie z niej przez kilka lat jest niemożliwe.

Prowadzenie ksiąg handlowych powinno się więc zlecić firmie zajmującej się księgowością. Sporządzi ona wszystkie dokumenty w sposób rzetelny i skrupulatny, dbając o przejrzystość wszystkich umieszczonych w ewidencji informacji. Dlatego zachęcamy do podjęcia współpracy z naszym biurem. Z pełną starannością poprowadzimy wszystkie elementy ksiąg handlowych – dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald oraz inwentarz. Będziemy na bieżąco sprawdzać wszystkie udostępniane nam informacje finansowe i wprowadzać je do rejestru. Dzięki temu prowadzone przez nas księgi handlowe będą bezbłędne oraz sprawdzalne, co znaczy, że każde zdarzenie gospodarcze będzie można udowodnić.

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg rachunkowych zadbamy również, aby zawierały one wszystkie niezbędne wykazy operacji należności i zobowiązań oraz operacji gospodarczych, a także informacje dotyczące obszarów działalności przedsiębiorstwa. Oferujemy nie tylko roczne rozliczenia, lecz także sporządzenie sprawozdań finansowych, które umożliwiają rzetelną ocenę sytuacji majątkowej firmy.