Pełna księgowość na terenie Katowic

Pełna księgowość to forma rejestrowania działań finansowych odpowiednia dla dużych przedsiębiorstw, takich jak: spółki akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjne, a także osób fizycznych i spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, których roczny przychód w poprzednim roku obrotowym wynosi więcej niż 2 000 000 euro. W tym zakresie są one zobowiązane do prowadzenia tzw. ksiąg handlowych. Stanowią one bardziej złożony rodzaj ewidencji w porównaniu do rozwiązań, z których korzystają małe firmy.

 

Księgi handlowe w ramach pełnej księgowości

W ramach pełnej księgowości prowadzimy księgi handlowe dla zobowiązanych do tego typu ewidencji firm. Ponieważ to złożona forma rejestrowania operacji finansowych, gwarantujemy rzetelność naszych działań, a ponadto oferujemy profesjonalne doradztwo podatkowe, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem rozliczania majątku przedsiębiorstwa.

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg rachunkowych dbamy, aby zawierały one wszystkie niezbędne wykazy operacji należności i zobowiązań oraz operacji gospodarczych, a także informacje dotyczące obszarów działalności przedsiębiorstwa. Oferujemy nie tylko roczne rozliczenia, lecz także sporządzenie sprawozdań finansowych, które umożliwiają rzetelną ocenę sytuacji majątkowej firmy.