Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Co trzeba wiedzieć o mikrorachunku?

Jest to indywidualne konto bankowe, na którym opłaca się PIT, CIT oraz VAT. Rozwiązanie to obowiązuje nas od 1 stycznia 2020 roku za sprawą współpracy takich instytucji, jak Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa. Jest to znaczne ułatwienie w opłacaniu podatków, dzięki temu, że cały proces odbywa się na jednym rachunku.

Każdy mikrorachunek dopasowany jest do jednego podatnika i służy do rozliczeń jednostronnych – podatnika z Urzędem Skarbowym. W przypadku odwrotnym bowiem, kiedy Urząd Skarbowy zwraca podatnikowi nadwyżkę, to należne pieniądze wpłyną do niego na prywatne, oddzielne konto bankowe. Jest to rozwiązanie o tyle wygodne, że nie gromadzi pytań, związanych z tym, jak odzyskać nadpłacone Urzędowi Skarbowemu pieniądze. System ten znacznie usprawnia proces rozliczenia podatków każdemu, kto jest podatnikiem, bez względu na to, na podstawie jakiej umowy wykonuje swoja pracę. 

Mikrorachunek – informacje o indywidualnym koncie bankowym

Mikrorachunek składa się z sekwencji 26 znaków, na czele których stoi kod kraju – w przypadku Polski jest to PL. Kończy się on zaś numerem PESEL podatnika. By dowiedzieć się, jaki przypisano nam numer mikrorachunku należy wejść na stronę internetową podatki.gov.pl i skorzystać z generatora mikrorachunku podatkowego. Tam, po wpisaniu numeru PESEL lub NIP w szybki sposób generuje się indywidualny numer rachunku. Informację taką uzyskać można również w Oddziale Urzędu Skarbowego, jednak to rozwiązanie jest o wiele dłuższe.

Samo opłacanie podatków przez mikorachunek odbywa się tak samo, jak w przypadku klasycznych przelewów. Nie jest on bowiem niczym innym, jak kontem bankowym dostosowanym do wyłącznie jednej czynności finansowej – rozliczenia podatków. W tytule więc należy podać informację o rodzaju podatku oraz okres rozliczeniowy, którego dotyczy. Jeśli nawet jednak nie podamy w tytule, jakiego podatku dotyczy wpłata Urząd Skarbowy przypisze ją do pozycji z najbliższym wymaganym terminem spłaty. Sam mikrorachunek dodatkowo minimalizuje ryzyko pomyłki i wysłania przelewu na nieprawidłowy numer konta bankowego. Jest to rozwiązanie bardzo intuicyjne i z pewnością znacznie ułatwia cały proces rozliczania podatków.