Co warto wiedzieć o podatku PIT

Co warto wiedzieć o podatku PIT

PIT, akronim od angielskich słów Personal Income Tax (podatek od dochodów osobistych), to potoczna nazwa podatku od osób fizycznych. Jednocześnie, określa się tak druki niezbędne do dokonania rocznego rozliczenia. Ten podatek bezpośredni jest nałożony na dochody uzyskiwane przez osobę fizyczną. Wyjaśniamy, czym charakteryzuje się ten podatek i na czym polega rozliczenie PIT.

Nowe stawki podatku PIT

Dochodem jest różnica między sumą wszystkich przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym a kosztem ich uzyskania. Źródłem przychodów może być praca (m.in. stosunek pracy, umowa o dzieło, emerytura, umowa zlecenie etc.) oraz majątek (jak np. najem, dzierżawa, przychody z tytułu posiadanych papierów wartościowych). Podatkiem PIT objęte są wszystkie dochody uzyskane przez osoby fizyczne, z wyjątkiem dochodów należących do kategorii zwolnień przedmiotowychDnia 1 października wejdzie w życie ustawa 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmian wprowadzonych przez ten akt prawny jest nowa, niższa stawka podatku PIT. Podatnicy, którzy w 2019 roku uzyskają dochód niższy niż 85 528 zł, zapłacą podatek w wysokości 17 procent (zamiast 18 procent). Osoby o wyższych dochodach (drugi próg podatkowy) zapłacą niezmienne podatek w wysokości 32 proc. Gwoli ścisłości: stawka ta obejmuje tylko dochody przekraczające pierwszy próg podatkowy. Warto odnotować, że od 1 sierpnia 2019 roku (na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym) osoby, które nie przekroczyły 26. roku życia, a ich dochód nie przekroczył 85 528 zł, są całkowicie zwolnione z PIT.
Podatek PIT jest pobierany od polskich rezydentów podatkowych, jak również osób bez takiej rezydencji. W drugim z wymienionych przypadków podatkiem objęte są wyłącznie dochody uzyskane na terytorium naszego kraju.

Czym jest rozliczenie PIT?

Jak już powiedzieliśmy, potocznie „pitem” nazywane są wzorce dokumentów, które są okresowo składane przez podatników do właściwego Urzędu Skarbowego. Wzór dokumentu jest zatwierdzony urzędowo, a na podstawie zawartych w nim informacji naliczana jest kwota podatku. Rozliczenie PIT, czyli złożenie zeznania podatkowego wymaga podania informacji na temat m.in. przychodów, kosztów ich uzyskania, jak również ulg, z których w danym roku korzystał podatnik.