Ryczałt – charakterystyka opodatkowania

Ryczałt – charakterystyka opodatkowania

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej stają się przed koniecznością wyboru optymalnej dla siebie formy opodatkowania.

Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery możliwe sposoby rozliczania się z fiskusem: opodatkowanie według zasad ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Ryczał jest opcją dla osób prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie albo w formie spółki jawnej lub cywilnej. Jest on podatkiem od uzyskanych przychodów, nie zaś dochodów, co odróżnia go od innych form opodatkowania firm. W przypadku ryczałtu podstawą opodatkowania jest przychód – i nie jest ona pomniejszana o koszty uzyskania przychodów. Stawki opodatkowania w formie ryczałtu wynoszą obecnie: 20%, 17%, 12,5, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%, wybór określonej z nich zależy od tego, z jakiego rodzaju działalnością gospodarcza mamy do czynienia. Np. stawka 20% przypisana jest przychodów uzyskiwanych w wyniku wykonywania wolnych zawodów, stawka 17% dotyczy przychodów z usług przetwarzania danych, usług agencji pracy tymczasowych, usług fotograficznych i innych, a stawka ryczałtu 12,5% przypisana jest przychodom z czynszu najmu po przekroczeniu kwoty 100 000 zł.

Jakich formalności trzeba dopełnić?

Szczegółowych informacji na temat stawek opodatkowania w formie ryczałtu udziela fiskus oraz biura rachunkowe. W przypadku osób, które dopiero startują z działalnością gospodarczą, wybranie ryczałtu polega na wskazaniu tej formy opodatkowania na druku CEIDG-1, natomiast przedsiębiorcy, którzy rozliczali się z fiskusem w inny sposób, muszą poczekać ze zmianą do końca roku podatkowego, a konkretnie do co najmniej do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w tym nowym roku. Podatek w formie ryczałtu płacony jest co miesiąc, a po zakończeniu roku przedsiębiorca składa zeznanie roczne PIT-28.

Dlaczego warto?

Zaletą opodatkowania w formie ryczałtu są niskie stawki podatkowe, prosta księgowość oraz możliwość rozliczania się z fiskusem w trybie kwartalnym. Do wad tego rozwiązania należy m.in. niemożność rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz zmiany formy opodatkowania w trakcie roku. Nie można również skorzystać z ulgi na dzieci czy z możliwości wspólnego rozliczania z małżonkiem.