Czym jest WIS?

Czym jest WIS?

Wykonywanie działalności gospodarczej nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Na przedsiębiorcy ciąży bowiem mnóstwo obowiązków natury faktycznej oraz prawnej. Niekiedy nieznajomość przepisów lub ich błędna interpretacja może doprowadzić do negatywnych konsekwencji. Mowa tu między innymi o wybraniu i stosowaniu nieodpowiedniej stawki VAT.

Nie wiem, jaką stawkę VAT stosować. Co zrobić?

Jeżeli oferujesz sprzedaż towarów lub usług, a jednocześnie jesteś tzw. VAT-owcem, musisz stosować do nich odpowiednią stawkę VAT. Niestety nie jest tak, że można ją dobrać dowolnie. Oczywiście jej wysokość określają przepisy prawa. Możesz jednak natrafić na niejasne regulacje, które w niczym Ci nie pomogą. Przykładem jest choćby głośna sprawa sprzedawcy bułek czosnkowych, co do których teoretycznie mógł zastosować co najmniej kilka stawek VAT.

Zajmując się doradztwem podatkowym w Katowicach, często doradzamy naszym klientom, aby w szczególnie skomplikowanych przypadkach złożyli wniosek o Wiążącą Informację Podatkową. Wówczas w ramach decyzji wskazywana jest poprawna stawka VAT. Co więcej, będzie ona wiążąca dla wszystkich organów podatkowych.

Jak złożyć wniosek o WIS?

Sprawę można załatwić osobiście w urzędzie lub w formie online. Z oczywistych względów lepiej zdecydować się na drugą metodę. Wówczas wystarczy zalogować się na ePUAP i wypełnić odpowiedni formularz. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyda decyzję w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek nie jest bezpłatny. Należy uiścić opłatę w wysokości 40 złotych od każdego towaru lub usługi, która ma być określona w WIS. Nie zapomnij o dołączeniu niezbędnej dokumentacji, takiej jak np. dokładny opis towaru/usługi, fotografie czy atesty.