Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Jeśli nie jesteś pewny, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego, możesz skorzystać z prawa do indywidualnej interpretacji podatkowej. Pozwala ona uchronić się przed karami, które mogą być na ciebie nałożone w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Co ważne, ochrona obejmuje skutki zdarzeń, które zaszły do końca okresu rozliczeniowego, w którym otrzymałeś zmianę interpretacji podatkowej. Jak uzyskać interpretację indywidualną?

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową możesz złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub Internetu. W tym ostatnim przypadku będziesz potrzebować profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, które potwierdzą twoją tożsamość. Zanim jednak zaczniesz przygotowywać potrzebne dokumenty, zadzwoń na infolinię informacji skarbowej lub spróbuj skorzystać z wyszukiwarki interpretacji. Być może twój problem jest już dokładnie opisany. Jeśli jednak potrzebujesz głębszej analizy twojej sytuacji, poradź się doświadczonego doradcy podatkowego lub wejdź na stronę internetową usługi „Wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej” i przeczytaj wnikliwie wszystkie zawarte tam informacje. Konieczne będzie wypełnienie formularza i dokonanie płatności. Pamiętaj, by po wysłaniu ściągnąć i zachować poświadczenie wysłania wniosku.

Jaki jest termin otrzymania odpowiedzi?

W ciągu 3 miesięcy powinieneś dostać odpowiedź. Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną interpretacją, możesz złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni. Jeśli tak się nie stanie, możesz przyjąć, że twoje stanowisko w opisywanej sprawie jest prawidłowe. Jeśli urząd wezwie cię do uzupełnienia informacji, musisz to zrobić w ciągu 7 dni. 

Zdarzają się także sytuacje, w których możesz dostać odmowę wszczęcia postępowania lub postanowienie o umorzeniu postępowania. Uzasadnieniem takich decyzji są sytuacje, kiedy opisywany problem nie dotyczy Ciebie lub firmy, która jest w stanie likwidacji. Jeśli nie zgadzasz się z taką decyzją, masz 7 dni na złożenie zażalenia.