Jak wznowić działalność gospodarczą?

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej uregulowane jest w Prawie przedsiębiorców. Zgodnie z tą ustawą, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, z pewnymi wyjątkami.

Na czym polega wznawianie działalności?

Na początku warto wskazać – ponieważ wznowienie jest z natury rzeczy poprzedzone zaprzestaniem, że przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej, na minimalny okres 30 dni lub na czas nieokreślony w przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, lub na okres od 30 dni do 24 miesięcy w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS.

W przypadku zawieszenia działalności na czas określony, po jego upływie działalność zostanie automatycznie wznowiona; nie ma konieczności podejmowania żadnych czynności w celu jej odwieszenia. Inaczej jednak kwestia ma się w przypadku, kiedy działalność zawieszona została na czas nieokreślony. Biuro rachunkowe oferuje pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, przy jej zawieszaniu i wznawianiu.

Aby wznowić działalność, zawieszoną na czas nieokreślony lub przedterminowo wznowić działalność zawieszoną na czas określony należy złożyć wniosek do CEIDG, lub KRS. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, mogą zrobić to:

  • w urzędzie gminy (miasta, dzielnicowym, miasta na prawie powiatu),
  • on-line, na stronie rządowej,
  • pocztą.

Usługa wznowienia działalności jest bezpłatna i następuje wraz z momentem zamieszczenia danych w CEIDG – zawsze w ciągu dnia roboczego liczone od dnia wpływu wniosku do systemu CEIDG. Sytuacja księgowa i podatkowa firmy nie różni się od jej sytuacji sprzed dokonania zawieszenia. Warto jednak pamiętać o sprawdzeniu ważności koncesji i zezwoleń.