Jakie zmiany w prawie podatkowo-księgowym w 2021?

Jakie zmiany w prawie podatkowo-księgowym w 2021?

Ustawodawca od drugiej połowy ubiegłego roku informował o zmianach w przepisach prawa podatkowo-księgowego obowiązujących z początkiem 2021 r. Nowe ustalenia dotyczą większości podatników, ale powinny się z nimi zapoznać w przeważającej mierze osoby prowadzące działalność gospodarczą. W naszym wpisie przedstawiamy główne aktualizacje systemu podatkowo-księgowego na 2021 r.

Najważniejsze zmiany w polskim prawie podatkowo-księgowym 2021 r.

Zmiany obowiązujące od 2021 dotyczą wielu aspektów, których celem jest rozliczenie się fiskusem. Ważne zapisy legislacyjne skierowano do różnych grup podatników oraz przedsiębiorców.

Przedstawiamy obszary, w których należy uwzględnić zmiany podatkowo-księgowe:

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – powiększono grupę podmiotów uprawnionych do rozliczeń z fiskusem w tej formie, np. psychologów, fizjoterapeutów, notariuszy. Oprócz tego zwiększono limit przychodów umożliwiających rozliczanie ryczałtem z 250 tys. euro do 2 mln euro. Obniżeniu uległy także najwyższe stawki ryczałtu: z 20 do 17% dla przychodów w wolnych zawodach oraz z 17 do 15% od przychodów uzyskiwanych za wykonywanie usług architektonicznych, reklamowych, finansowych itd. Naliczone też będzie 10% ryczałtu od przychodów pozyskiwanych ze sprzedaży i kupna nieruchomości na własny rachunek.
  • Firmowy najem nieruchomości – możliwość odliczania z tego tytułu podatku ryczałtem, oprócz podatku według skali czy podatku liniowego. Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych naliczamy w stosunku do stawek 8,5% i 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł. Podatek w tej formie odprowadzamy od pełnej sumy przychodu.
  • Stawka CIT do 9% – obowiązująca przedsiębiorców rozpoczynających działalność oraz o przyznanym statusie małego podatnika, ale ich dochody nie będą mogły przekroczyć 2 mln euro w ciągu roku.
  • CIT estoński – nowość adresowana do spółek akcyjnych i spółek z o.o., a obowiązująca przez 4 lata, w wyniku której podatek nalicza się od dochodu, jakim będzie zysk netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom lub akcjonariuszom. Wymagane jest zapłacenie podatku w wysokości 25% i 15% (mały podatnik), ale z możliwością obniżenia o 5 punktów procentowych w przypadku wykazania kosztów poniesionych na inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa albo po utworzeniu tzw. funduszu inwestycyjnego przy zachowaniu dotychczasowych form opodatkowania.
  • CIT dla spółek komandytowych – podwójne odprowadzenie podatku od dochodu spółki komandytowej w wysokości 19% CIT lub 9% CIT (mały podatnik) oraz od dochodu wspólników będących osobami fizycznymi w wysokości 19% PIT lub 17% i 32% wg skali.
  • Ograniczenie ulgi abolicyjnej – odnoszące się do osób pracujących za granicą. Kwota do 8000 zł będzie zwolniona od podatku, a odliczyć będzie można jedynie 1360 zł.
  • SLIM VAT – zestaw udogodnień obejmujący uproszczenie faktur korygujących, czyli zniesienie obowiązku potwierdzenia korekty. Ponadto w skład pakietu wchodzą przejrzyste rozwiązania dla eksporterów wraz ze spójnym kursem walut. Oprócz tego można liczyć na wydłużenie okresu odliczania VAT do 4 miesięcy i dopuszczenie małych prezentów w kwocie do 20 zł. Wprowadzono też możliwość odliczenia VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.
  • Odliczanie darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 – za sprawą zmian w formularzu PIT.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe – z początkiem 2021 weszła ustawa nakazująca w pierwszym kwartale przygotować listy pracowników, do 23 kwietnia należy wybrać firmę zarządzającą programem i podpisać z nią umowę, a do 10 maja podpisać umowy z pracownikami. Pierwsze stawki będą naliczane za maj, a współtworzyć je będą naliczane od wynagrodzenia brutto pracownika wkłady: uiszczane przez pracodawcę w wysokości do 1,5%, zatrudnionego – do 2% i jednorazowo od państwa – 250 zł. PPK należy utworzyć nawet wówczas, gdy zatrudniamy jednego pracownika.

Jak nadążać za zmianami w przepisach?

Polscy przedsiębiorcy są przyzwyczajeni do dość dynamicznie pojawiających się zmian w prawie podatkowo-księgowym, ale rok 2021 przyniósł prawdziwą ich obfitość. Co więcej, ustawodawca zapowiada, że to nie koniec i należy się spodziewać kolejnych modyfikacji lub nowelizacji. W obecnej sytuacji szczególnie ważne wydaje się nawiązanie współpracy z zewnętrznym biurem rachunkowym.

Wprowadzane zmiany w sposobie rozliczeń mogą ingerować w strukturę firmy oraz w sposób zarządzania nią. Z tego powodu obranie najlepszej metody rozliczania się fiskusem oraz prowadzenia księgowości wymaga głębokiego namysłu, a nawet narady z doświadczonymi i kompetentnymi księgowymi z biura rachunkowego. Zmiany nie zawsze są łatwe, ale dzięki obranej taktyce dostosujemy do nich działalność przedsiębiorstwa.