Korekta zeznania podatkowego – czy zawsze można ją złożyć?

Korekta zeznania podatkowego – czy zawsze można ją złożyć?

Każdemu może zdarzyć się błąd w zeznaniu podatkowym. Korekta zeznania umożliwia uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji błędów takich jak zapłacenia zbyt dużego podatku lub kary wynikającej z zapłacenia zbyt małego podatku. W jakiej sytuacji można złożyć korektę? 

Korekta zeznania podatkowego polega na złożeniu specjalnego formularza (korekta zeznania) do tego przeznaczonego. Dokonać czynności można osobiście, listem poleconym lub poprzez Internet. Korektę zeznania możesz złożyć z powodu m.in.:

• błędnie wpisanych kwot podatków wynikających na przykład z błędów w kwocie przychodów lub błędnie podanych kosztów przychodów;
• chęci zmiany sposobu rozliczania – możesz złożyć korektę zeznania, w której zaznaczysz rozliczenie wspólne z małżonkiem, nawet jeśli w pierwszym zeznaniu rozliczałeś się sam;
• niewykorzystanych przysługujących ulg – może się zdarzyć, że dopiero po złożeniu zeznania dowiesz się o uldze, z której możesz skorzystać lub zapomnisz o wpisaniu jej w trakcie wypełniania zeznania;
• chęci zmiany organizacji OPP, której przekazuje się 1%.

Chociaż korekty możesz składać wiele razy, szybkie złożenie prawidłowo wypełnionego formularza przyspieszy zwrot pieniędzy, jeśli podatek był zbyt duży. Jeśli potrzebujesz pomocy, korektę może przygotować dla ciebie specjalista ds. doradztwa podatkowego.

Kiedy złożenie korekty zeznania jest niemożliwe? 

Na złożenie korekty zeznania podatkowego masz 5 lat liczonych od końca roku następującego po roku podatkowym, czyli deklaracje za rok 2021 można korygować do końca 2027 roku. Jest to też okres, w którym US może zwrócić się w sprawie zauważonych nieprawidłowości. Po upływie tego czasu nie ma możliwości korekty zeznań, a błędy ulegają przedawnieniu. W przypadku zmiany OPP formularz trzeba złożyć w ciągu miesiąca od terminu złożenia zeznania podatkowego. Korekty nie można składać w trakcie postępowania podatkowego w firmie lub w trakcie kontroli podatkowej. Prawo do złożenia korekty jest zawieszone w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą.