Koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

Pracownicy narzekają na brak podwyżek, a pracodawcy twierdzą, że chętnie płaciliby więcej gdyby nie wysokie obciążenia związane z odprowadzaniem składek. Wyjaśniamy ile kosztuje pracodawcę miesięczne utrzymanie pracownika.

Stawka brutto podawana w ofercie pracy, wcale nie jest kwotą jaką firma płaci za zatrudnienie pracownika. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dochodzą jeszcze dodatkowe koszty, które stanowią ok. 20% wynagrodzenia brutto. Jeżeli zaoferowaliśmy pracownikowi 2000 zł brutto, łączne koszty jego zatrudnienia wyniosą dokładnie 2412,20 zł.

Za co dopłaca pracodawca?

Pracodawca płaci nie tylko pensję, ale także opłaca składki do ZUS i Urzędu Skarbowego. Za każdą osobę zatrudnioną na etacie, pracodawca odprowadza następujące składki:

  • emerytalną w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru
  • rentową w wysokości 8 proc. podstawy wymiaru
  • zdrowotną w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru
  • chorobową w wysokości 2,45 proc. podstawy wymiaru
  • wypadkową w wysokości od 0,67 proc. do 3,86 proc. w zależności od rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności
  • składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 proc. podstawy wymiaru
  • oraz składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,1 proc. podstawy wymiaru

Dodatkowo, pracodawca musi również odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy, naliczaną według stawki według stawki 18 lub 32 proc.

Ile kosztuje pracodawcę pensja 2000 brutto na umowę o pracę?

Kwota brutto 2000 PLN
ubezpieczenie emerytalne 195,20 PLN
ubezpieczenie rentowe 130,00 PLN
ubezpieczenie wypadkowe 36,00 PLN
Fundusz Pracy 49,00 PLN
FGŚP 2,00 PLN
koszty pracodawcy 2412,20

Pracodawca musi do tej kwoty doliczyć jeszcze zaliczki na podatek dochodowy. Przy podanej wyżej kwocie (podatek liczony według 18% stawki), zaliczka będzie wynosić 111 złotych.  Jak widać, koszt pracodawcy to nie tylko kwota brutto, którą wpisujemy na umowie.