Kto musi prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

Kto musi prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów to najpopularniejsza forma prowadzenia księgowości uproszczonej. Jak sama nazwa wskazuje, rejestruje się w niej wszelkie operacje finansowe, jakich dokonuje firma. Na podstawie KPiR przedsiębiorca oblicza podatek, jaki musi zapłacić do fiskusa. Dokładny wygląd KPiR jest opisany w przepisach prawa, nie ma więc możliwości, aby jakiś przedsiębiorca mógł prowadzić ją nieczytelnie. Prowadzenie ksiąg handlowych jest skomplikowane i wiąże się ze znajomością różnego rodzaju kruczków prawnych, dlatego też jeśli nie jesteśmy pewni swojej wiedzy w zakresie księgowości, lepiej jest zlecić to zadanie doświadczonemu biuru rachunkowemu.

Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie KPiR jest obowiązkowe dla każdej firmy, która wybrała rozliczanie podatku w formie podatku liniowego lub na zasadach ogólnych, a jej przychód nie pochodzi z działalności rolniczej. Obowiązek prowadzenia KPiR mają również spółki osób fizycznych, których dochody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby właściciel firmy prowadził księgę sam, jeśli nie prowadzi zbyt wielu operacji finansowych lub ma na tyle dużą wiedzę z zakresu księgowości, że będzie to robił rzetelnie i regularnie. Tylko dokładnie prowadzona księga pozwala uniknąć kar finansowych nałożonych przez fiskusa. Większość przedsiębiorców decyduje się na zlecenie prowadzenia KPiR profesjonalnym biurom rachunkowym, które są uprawnione do prowadzenia ksiąg handlowych w imieniu przedsiębiorców.

Dlaczego lepiej zdecydować się na biuro rachunkowe?

W przypadku małych i średnich firm zlecenie rachunkowości biuru jest dużo ekonomiczniejsze, niż tworzenie etatu dla księgowego i przygotowanie miejsca pracy dla niego. Profesjonalne biura księgowe zatrudniają doświadczonych pracowników, którzy świetnie znają obowiązujące przepisy i kruczki prawne. Dzięki nim firma może wiele zaoszczędzić. Biuro rachunkowe ponosi również odpowiedzialność finansową za ewentualne błędy w księgach, przedsiębiorca nie musi więc martwić się o ryzyko zapłaty kary do fiskusa.