Nota korygująca do oryginału czy duplikatu faktury VAT?

Każdy przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT zobligowany jest do wystawiania faktur za swoje usługi lub dobra. Dzięki temu organizowanie dokumentacji i finansów firmy jest sprawniejsze, a rachunkowość jest uporządkowana, bez względu na to czy prowadzi ją biuro rachunkowe czy przedsiębiorca samodzielnie.

Jesteśmy jednak tylko ludźmi i pomyłki się zdarzają, niekiedy jest to niewielkie potknięcie w treści dokumentu, jak błędna data, niekiedy niezgodna z faktyczną usługą, treść czy kwota. Pozostawienie takiego błędu na fakturze jest wykluczone i wprowadza znaczący zamęt w dokumentacji, działając przeciwnie do zamierzonego celu. Na szczęście istnieje prosta metoda sprostowania takiego dokumentu. Wystarczy jedynie wystawić wtedy tzw. notę korygującą, czyli dokument wystawiany przez nabywcę usługi lub dobra i który otrzymał fakturę zawierającą nieprawdziwe czy błędne informacje. Należy jednak pamiętać, że niektóre nieprawidłowości zawarte w fakturze VAT wymagają zaangażowania podmiotu pierwotnie wystawiającego fakturę i to on będzie musiał wystawić nawet korektę faktury początkowej. Przy niewielkich błędach wynikających najczęściej z niezamierzonej pomyłki wystawienie noty korygującej w zupełności jednak wystarcza.

Nota korygująca faktury VAT załączana jest do jej oryginału czy duplikatu?

By odpowiedzieć na to pytanie należy wcześniej określić różnice pomiędzy oryginałem faktury VAT a jej duplikatem. Są to w istocie identyczne dokumenty, które różnią jednak dwa elementy: nazwa oraz data wystawienia. Poza tym jednak są to całkowicie odpowiadające sobie dokumenty. Można zatem założyć, że oryginał i duplikat tej samej faktury VAT są równoważnymi prawnie dokumentami, stąd jeśli pomyłki dotyczą duplikatu można załączyć do niego notę korygującą i będzie to miało wartość identyczną, jak w przypadku oryginalnego, pierwotnego dokumentu. Zarówno oryginał, jak i duplikat bowiem dotyczą tej samej usługi i wystawiane są przez ten sam podmiot, a właściwa rola duplikatu polega na przedstawieniu danych dokumentu, który uległ zniszczeniu, zagubił się lub z innych powodów nie jest dłużej dostępny.