Nota korygująca do oryginału czy duplikatu faktury VAT?

Nota korygująca do oryginału czy duplikatu faktury VAT?

Każdy przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT zobligowany jest do wystawiania faktur za swoje usługi lub dobra. Dzięki temu organizowanie dokumentacji i finansów firmy jest sprawniejsze, a rachunkowość jest uporządkowana, bez względu na to czy prowadzi ją biuro rachunkowe czy przedsiębiorca samodzielnie.

Jesteśmy jednak tylko ludźmi i pomyłki się zdarzają, niekiedy jest to niewielkie potknięcie w treści dokumentu, jak błędna data, niekiedy niezgodna z faktyczną usługą, treść czy kwota. Pozostawienie takiego błędu na fakturze jest wykluczone i wprowadza znaczący zamęt w dokumentacji, działając przeciwnie do zamierzonego celu. Na szczęście istnieje prosta metoda sprostowania takiego dokumentu. Wystarczy jedynie wystawić wtedy tzw. notę korygującą, czyli dokument wystawiany przez nabywcę usługi lub dobra i który otrzymał fakturę zawierającą nieprawdziwe czy błędne informacje. Należy jednak pamiętać, że niektóre nieprawidłowości zawarte w fakturze VAT wymagają zaangażowania podmiotu pierwotnie wystawiającego fakturę i to on będzie musiał wystawić nawet korektę faktury początkowej. Przy niewielkich błędach wynikających najczęściej z niezamierzonej pomyłki wystawienie noty korygującej w zupełności jednak wystarcza.

Nota korygująca faktury VAT załączana jest do jej oryginału czy duplikatu?

By odpowiedzieć na to pytanie należy wcześniej określić różnice pomiędzy oryginałem faktury VAT a jej duplikatem. Są to w istocie identyczne dokumenty, które różnią jednak dwa elementy: nazwa oraz data wystawienia. Poza tym jednak są to całkowicie odpowiadające sobie dokumenty. Można zatem założyć, że oryginał i duplikat tej samej faktury VAT są równoważnymi prawnie dokumentami, stąd jeśli pomyłki dotyczą duplikatu można załączyć do niego notę korygującą i będzie to miało wartość identyczną, jak w przypadku oryginalnego, pierwotnego dokumentu. Zarówno oryginał, jak i duplikat bowiem dotyczą tej samej usługi i wystawiane są przez ten sam podmiot, a właściwa rola duplikatu polega na przedstawieniu danych dokumentu, który uległ zniszczeniu, zagubił się lub z innych powodów nie jest dłużej dostępny.