Plusy i minusy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Plusy i minusy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wiele osób planujących założenie nowej firmy myśli o spółce z o.o.. Spółka z o.o. jest jedną z najchętniej zakładanych spółek w Polsce. Spółka z o.o. jest osobą prawną, posiada  więc zdolność do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, może nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. Spółka z o.o. może zostać utworzona przez jedną lub kilka osób.

Plusy

Podstawową zaletą tego typu spółki jest ograniczona odpowiedzialność  udziałowców,  wyłącznie do wysokości wkładów wniesionych do spółki. Jeśli firma zbankrutuje, każdy z udziałowców będzie mógł ochronić swój prywatny majątek i straci tylko to, co wniósł do spółki. Drugą ogromną zaletą jest brak obowiązku odprowadzania składek do ZUSu. Aby założyć spółkę z o.o. wystarczy kapitał własny w wysokości 5000zł. Jest to kwota możliwa do zdobycia przez przeciętnego Kowalskiego, sprzyja więc przedsiębiorczości. Spółkę z o.o. zakładają również osoby, które chcą zabezpieczyć swój udział dla potomnych. Udziały w spółce z o.o. są bowiem dziedziczne.

Minusy

Najbardziej znaną wadą spółki z o.o. jest tzw. podwójne opodatkowanie. Podatek odprowadzany jest zarówno od zysków spółki (CIT), jak również od dywidend, wypłacanych udziałowcom (PIT). Spółka z o.o. wymaga prowadzenia pełnej księgowości i dobrej znajomości przepisów z tego zakresu. Założenie jej wiąże się więc albo z zatrudnieniem dobrego księgowego, albo ze zleceniem prowadzenia księgowości wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu, co przeważnie okazuje się najlepszym pomysłem, pomagającym uniknąć przykrych konfrontacji z fiskusem. Wadą spółki z o.o. jest też to, że udziałowcy mają obowiązek składania corocznych sprawozdań finansowych. Do tego zadania również przyda się pomoc dobrego biura rachunkowego. Aby założyć spółkę z o.o. niezbędne jest podpisanie aktu notarialnego. W skomplikowanej procedurze zakładania własnej firmy może pomóc też biuro księgowe, które świadczy usługi prawne i inne związane z zakładaniem działalności gospodarczej.