Obsługa prawna inwestycji budowlanych

Polska jest szybko rozwijającym się krajem, w którym niemal każdego dnia ruszają nowe inwestycje drogowe, mieszkaniowe i kolejowe. Każde z tych przedsięwzięć wymaga dokładnego przygotowania i wsparcia prawników, którzy na bieżąco śledzić będą postępy prac pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami. Obsługa prawna inwestycji jest jedną z usług, jakie świadczymy w kooperacji z Kancelarią Prawną.

Obsługa prawna inwestycji mieszkaniowych

Kancelaria Prawna posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji mieszkaniowych. Nasi prawnicy weryfikują stan prawny nieruchomości, przygotowują stosowne umowy, reprezentują inwestora przed organami. Pomoc kancelarii skierowana jest zarówno do deweloperów realizujących nowe inwestycje mieszkaniowe, jak również dla tych, którzy pragną przebudować istniejący budynek lub nabyć nieruchomość na rynku wtórnym. Ponadto z usług Kancelarii mogą skorzystać osoby indywidualne.

Obsługa prawna inwestycji drogowych

Przed rozpoczęciem prac niezbędne jest przejście skomplikowanej procedury prawno-administracyjnej i projektowej, począwszy od fazy przygotowania, aż po odbiór gotowej inwestycji. Zespół doświadczonych prawników pomaga między innymi w uzyskaniu pozwoleń, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, sporządzeniu umów, kontaktach z organizacjami i organami państwowymi. Na każdym etapie realizacji inwestycji drogowej mogą Państwo liczyć na wsparcie Kancelarii.

Obsługa prawna inwestycji kolejowych

Prawnicy współpracujący z kancelarią świadczą swoje usługi na rzecz spółek kolejowych oraz firm specjalizujących się w realizowaniu inwestycji infrastrukturalnych. Znajomość prawa kolejowego umożliwia świadczenie profesjonalnych usług prawnych w zakresie budowy i modernizacji linii kolejowych. Obszar praktyki obejmuje również m.in. roszczenia z tytułu niepełnej dokumentacji, opóźnień, rozliczeń czy naliczania kar umownych.