Pozyskiwanie środków unijnych

Oferujemy pomoc podmiotom ubiegającym się o pozyskanie dotacji UE. Wspieramy naszych klientów przy wyborze odpowiedniego programu wsparcia, biorąc pod uwagę cele, jakie pragną Państwo osiągnąć. Opracowujemy wnioski, biznesplany i studium wykonalności. Zrealizowanie wszystkich wymogów niezbędnych do otrzymania dofinansowania unijnego bywa czasochłonnym i skomplikowanym zadaniem, szczególnie, gdy Państwa firma po raz pierwszy będzie się ubiegać o dotację. W trakcie procesu przygotowawczego niezbędna jest ścisła współpraca przedsiębiorcy z naszymi specjalistami, ponieważ niezbędnej jest doprecyzowanie inwestycji. Zapewniamy Państwu pełne wsparcie na każdym etapie składania wniosku.