Za co odpowiedzialne jest biuro rachunkowe?

Za co odpowiedzialne jest biuro rachunkowe?

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają ze wsparcia zewnętrznych biur rachunkowych na zasadzie outsourcingu. Takie rozwiązanie pozwala na korzystanie z wiedzy doświadczonych księgowych, bez konieczności tworzenia nowego stanowiska w obrębie firmy. Dzięki temu firma zyskuje cenny czas, który może poświęcić strategicznym elementom swojej działalności, który w innym przypadku musiałby zostać poświęcony na prowadzenie księgowości.

Prowadzenie księgowości oraz działalność doradcza

Zewnętrzne biura rachunkowe zajmują się przede wszystkim prowadzeniem księgowości. Dotyczy to między innymi prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów oraz uzupełnianiem dokumentacji no okoliczność ew. kontroli. W obrębie tego zagadnienia jest monitorowanie i dokumentowanie wszelkich operacji finansowych zachodzących w obrębie firmy. Coraz większa liczba takich podmiotów prowadzi również działalność consultingową, która dotyczy m.in. optymalizacji podatkowej lub innych rozwiązań związanych z prowadzeniem wydatków. 

Reprezentowanie firmy przed instytucjami skarbowymi

Biuro rachunkowe poza sporządzaniem bieżącej dokumentacji księgowej oraz działalnością doradczą zajmuje się także reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami takimi jak ZUS czy urząd skarbowy. Do jego obowiązków należy także rozliczanie PITu oraz składanie szczegółowych sprawozdań finansowych. 

Obsługa kadrowo-płacowa

Coraz istotniejsza w działalności biur rachunkowych jest obsługa kadrowo-płacowa, która osiąga coraz szerszy zakres. Zajmuje się przygotowywaniem umów o pracę i umów cywilnoprawnych, opracowaniem dokumentacji urlopowej oraz takiej, która stanowi podstawę do obliczania wysokości rent, emerytur oraz zasiłków. To także ewidencja dokumentacji pracowniczej w postaci teczek osobowych czy kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie.