Zakładamy działalność gospodarczą – niezbędne koszty i opłaty

Zakładamy działalność gospodarczą – niezbędne koszty i opłaty

Masz świetny pomysł, kapitał i chcesz przejść na swoje? Sprawdź, jakie są koszt założenia działalności gospodarczej i za co musisz zapłacić.

Jakie są koszty założenia działalności gospodarczej

Wbrew pozorom, chociaż samo założenie nowej firmy jest darmowe, inne koszty z tym związane mogą nieźle „uderzyć” po kieszeni. Sprawdź jakie koszty będziesz musiał ponieść, zanim na dobre rozpoczniesz działalność swojej firmy.

Bezpłatna rejestracja

Jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną rejestruje się na formularzu rejestracyjnym CEIDG-1 i jest to bezpłatne. W przypadku spółek prawa handlowego konieczne jest wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego – koszt takiego wpisu wynosi 500 zł opłaty sądowej oraz 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeżeli przedsiębiorca będzie płatnikiem VAT, oprócz wniosku, o którym wspominaliśmy wcześniej, musi złożyć dodatkowo formularz rejestracyjny VAT-R. Od 2015 roku rejestracja do celów VAT jest bezpłatna. Jeżeli jednak przedsiębiorca będzie chciał otrzymać stosowne potwierdzenie, zapłaci za nie 170 złotych.

Kolejnym krokiem przy zakładaniu nowej firmy jest rejestracja działalności gospodarczej w ZUS, w terminie 7 dni od rejestracji działalności gospodarczej. To również zrobimy bezpłatnie.

Za co muszę zapłacić?

Założenie nowej firmy wymaga nie tylko spełnienia wymogów formalnych, ale także poniesienia dodatkowych kosztów. Istotne koszty wynikają z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku zakładania spółki od umowy oraz aktu założycielskiego trzeba opłacić stosowny podatek od czynności cywilnoprawnych. Oblicza się go na podstawie wartości wkładów wniesionych do majątku spółki lub kapitału zakładowego. Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.

Ponadto, w szczególnych przypadkach, (na przykład dla spółki partnerskiej) przepisy wymagają sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Przepisy określają górną stawkę opłaty za sporządzenie umowy przez notariusza, warto jednak rozejrzeć się gdzie zapłacimy najniższą cenę.

Wysokość taksy notarialnej zależna jest od wysokości kapitału zakładowego. Określa ją rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.).

Wartość maksymalnej taksy notarialnej w zależności od kapitału:

  • do 3.000 zł – 100 zł,
  • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł,
  • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł,
  • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł,
  • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł,
  • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł,
  • powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej niż 10.000 zł.

Inne opłaty

Do innych opłat zaliczamy między innymi koszty założenia konta bankowego (przeważnie od kilku do kilkunastu złotych), opłatę za wyrobienie pieczątki – mniej więcej 30 złotych, i wszystkie inne koszty, które wynikają z charakteru prowadzonej przez nas działalności, takie jak: zakup licencji, sprzętu, maszyn, wynajem biura, komputerów itp.