Założenie nowej firmy – niezbędna pomoc biura rachunkowego

Założenie nowej firmy – niezbędna pomoc biura rachunkowego

Wiele osób myśli o założeniu nowej firmy, ale nie każdy wie, jak się do tego prawidłowo zabrać. Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dopełnienia różnych formalności, jeśli się coś pominie lub zapomni o którejś z nich, można narazić się na np. poważne problemy z fiskusem. Dlatego warto już na początku skorzystać z pomocy biura rachunkowego. W czym szczególnie mogą być pomocni specjaliści z biura rachunkowego?  Na pewno chętnie pomogą przy rejestracji firmy (w tym przy złożeniu wniosku o odpowiedni wpis do CEIDG i rejestracji w ZUS-ie), a także wyborze formy działalności (tego czy będzie to działalność jednoosobowa, czy może spółka, a jeśli tak – to jaka) oraz jej formy opodatkowania (dla przedsiębiorców dostępne są tu różne opcje). Warto pamiętać, że są to kwestie kluczowe, jeśli chodzi o funkcjonowanie nowej firmy oraz dla tego, czy będzie ona w przyszłości przynosić zyski na oczekiwanym przez przedsiębiorcę poziomie. Z innych kwestii formalnych istotne jest zgłoszenie przedsiębiorcy i pracowników (jeśli ich zatrudniamy) do ZUS oraz przygotowanie dobrego biznesplanu, dzięki któremu zaplanujemy działanie i rozwój firmy. Fachowe wsparcie uzyskane z biura rachunkowego może też obejmować pomoc w uzyskaniu dotacji na start działalności – na przykład z urzędu pracy czy funduszy UE albo kredytu bankowego.

Obciążenia fiskalne nowej firmy

Jako przedsiębiorca nie unikniesz regularnych rozliczeń z fiskusem. Forma prowadzonej działalności gospodarczej jest ściśle powiązana z formą i wielkością opodatkowania firmy, więc nie warto zdawać się tu na przypadkowe wybory. Również zachodzi tu ścisły związek z rodzajem i zakresem prowadzonej księgowości. Warto też pamiętać, że np. uproszczona forma rozliczenia podatkowego, czyli ryczałt jest ograniczona do wybranych rodzajów działalności i nie każdy przedsiębiorca może z niej skorzystać. Na pewno podjęto przy okazji zakładania firmy współpracę z biurem rachunkowym warto kontynuować – bowiem dzięki zleceniu usług księgowych oraz realizacji rozliczeń z US czy ZUS specjalistom z takiego biura można się skupić na innych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej.