Blog strona 3

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, a których sprawami księgowymi nie zajmuje się biuro rachunkowe, zastanawiają się, czy dalej muszą wysyłać deklaracje JPK. Czy obowiązek dalej zachodzi oraz czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Czytaj dalej

Jakie są obowiązki związane z kasą fiskalną?

Zgodnie z Ustawą o VAT – art. 111 – podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli kas fiskalnych. Jakie obowiązki są związane z ich używaniem?

Czytaj dalej

Czym jest kalkulacja PIT-4?

PIT-4 to formularz podatkowy w Polsce, który służy do rozliczania dochodów uzyskiwanych przez pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Jest to deklaracja podatkowa, która informuje organy podatkowe o przychodach i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy od tych dochodów. PIT-4 dotyczy osób, które nie są pracownikami na podstawie umowy o pracę, ale otrzymują …

Czytaj dalej

Jakie obowiązują terminy zgłaszania pracowników do ZUS?

Pracodawcy w Polsce mają obowiązek zgłaszania swoich pracowników do ZUS w określonych ramach czasowych. Dotyczy to wszystkich pracowników, bez wyjątku. Termin 7-dniowy liczony jest od daty pierwszego dnia pracy pracownika i trwa od północy do północy. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować grzywnami lub innymi karami nakładanymi przez polski rząd.

Czytaj dalej

Jak zoptymalizować zatrudnienie w firmie?

Optymalizacja zatrudnienia w firmie kojarzy się z masowymi zwolnieniami, jednak nie zawsze związana jest z kryzysową sytuacją. Dzięki odpowiedniej polityce kadrowo-płacowej można uniknąć strat związanych z zatrudnieniem oraz właściwie zarządzać zasobami ludzkimi. Czy optymalizacja zatrudnienia w firmie zawsze oznacza zwolnienia? Komu powierzyć wykonanie ekspertyzy ekonomiczno-finansowej i ocenę sposobu zarządzania zasobami ludzkimi?

Czytaj dalej

Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, w którym nie są wykorzystywane tzw. środki trwałe. Pojazdy, maszyny, sprzęty, nieruchomości… To tylko niektóre przykłady rzeczy umożliwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Niestety z czasem ulegają one zużyciu. Ustawodawca przewidział jednak pewnego rodzaju preferencję, polegającą na możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Czytaj dalej

Czym jest WIS?

Wykonywanie działalności gospodarczej nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Na przedsiębiorcy ciąży bowiem mnóstwo obowiązków natury faktycznej oraz prawnej. Niekiedy nieznajomość przepisów lub ich błędna interpretacja może doprowadzić do negatywnych konsekwencji. Mowa tu między innymi o wybraniu i stosowaniu nieodpowiedniej stawki VAT.

Czytaj dalej

Czym jest mały i duży ZUS?

Nie sposób wyobrazić sobie wykonywanie działalności gospodarczej bez płacenia podatków. To obowiązek każdego przedsiębiorcy, a jego niedopełnienie może wiązać się z wieloma negatywnymi reakcjami prawnymi. Jednym z podstawowych obciążeń na rzecz państwa są oczywiście składki ZUS. W tym przypadku duże znaczenie odgrywa jednak czas prowadzenia firmy.

Czytaj dalej

Jaką wybrać formę opodatkowania dla firmy?

Planujesz założyć działalność gospodarczą, ale nie do końca wiesz, jakie wybory z tym związane będą w Twoim przypadku najlepszym pomysłem? Jednym z obowiązków, które czekają każdego przyszłego przedsiębiorcę, jest określenie, na jakich zasadach będzie się rozliczał z uzyskiwanych przez siebie zysków. A czy Ty wiesz już, jaką formę opodatkowania wybierzesz dla swojej firmy? Zapraszamy Cię …

Czytaj dalej

Jak określić wartość środka trwałego?

Przedsiębiorcy, którzy nabywają środek trwały, powinni sklasyfikować go jako składnik majątku, a także ustalić jego wartość początkową. Zobowiązanie to wynika z odpowiednich przepisów prawa. Środkami trwałymi bywają między innymi rozmaite urządzenia, maszyny, budynki, środki transportu. O tym, jak ustalić ich wartość początkową, opowiemy w dalszej części przygotowanego przez nas artykułu. Zapraszamy Cię do zapoznania się …

Czytaj dalej