Blog strona 2

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Jeśli nie jesteś pewny, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego, możesz skorzystać z prawa do indywidualnej interpretacji podatkowej. Pozwala ona uchronić się przed karami, które mogą być na ciebie nałożone w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Co ważne, ochrona obejmuje skutki zdarzeń, które zaszły do końca okresu rozliczeniowego, w którym otrzymałeś zmianę interpretacji podatkowej. Jak uzyskać interpretację …

Czytaj dalej

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej uregulowane jest w Prawie przedsiębiorców. Zgodnie z tą ustawą, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, z pewnymi wyjątkami.

Czytaj dalej

JPK a zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, a których sprawami księgowymi nie zajmuje się biuro rachunkowe, zastanawiają się, czy dalej muszą wysyłać deklaracje JPK. Czy obowiązek dalej zachodzi oraz czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Czytaj dalej

Jakie są obowiązki związane z kasą fiskalną?

Zgodnie z Ustawą o VAT – art. 111 – podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli kas fiskalnych. Jakie obowiązki są związane z ich używaniem?

Czytaj dalej

Czym jest kalkulacja PIT-4?

PIT-4 to formularz podatkowy w Polsce, który służy do rozliczania dochodów uzyskiwanych przez pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Jest to deklaracja podatkowa, która informuje organy podatkowe o przychodach i odprowadzonych zaliczkach na podatek dochodowy od tych dochodów. PIT-4 dotyczy osób, które nie są pracownikami na podstawie umowy o pracę, ale otrzymują …

Czytaj dalej

Jakie obowiązują terminy zgłaszania pracowników do ZUS?

Pracodawcy w Polsce mają obowiązek zgłaszania swoich pracowników do ZUS w określonych ramach czasowych. Dotyczy to wszystkich pracowników, bez wyjątku. Termin 7-dniowy liczony jest od daty pierwszego dnia pracy pracownika i trwa od północy do północy. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować grzywnami lub innymi karami nakładanymi przez polski rząd.

Czytaj dalej

Jak zoptymalizować zatrudnienie w firmie?

Optymalizacja zatrudnienia w firmie kojarzy się z masowymi zwolnieniami, jednak nie zawsze związana jest z kryzysową sytuacją. Dzięki odpowiedniej polityce kadrowo-płacowej można uniknąć strat związanych z zatrudnieniem oraz właściwie zarządzać zasobami ludzkimi. Czy optymalizacja zatrudnienia w firmie zawsze oznacza zwolnienia? Komu powierzyć wykonanie ekspertyzy ekonomiczno-finansowej i ocenę sposobu zarządzania zasobami ludzkimi?

Czytaj dalej

Co trzeba wiedzieć o amortyzacji środków trwałych?

Trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, w którym nie są wykorzystywane tzw. środki trwałe. Pojazdy, maszyny, sprzęty, nieruchomości… To tylko niektóre przykłady rzeczy umożliwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Niestety z czasem ulegają one zużyciu. Ustawodawca przewidział jednak pewnego rodzaju preferencję, polegającą na możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Czytaj dalej

Czym jest WIS?

Wykonywanie działalności gospodarczej nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Na przedsiębiorcy ciąży bowiem mnóstwo obowiązków natury faktycznej oraz prawnej. Niekiedy nieznajomość przepisów lub ich błędna interpretacja może doprowadzić do negatywnych konsekwencji. Mowa tu między innymi o wybraniu i stosowaniu nieodpowiedniej stawki VAT.

Czytaj dalej

Czym jest mały i duży ZUS?

Nie sposób wyobrazić sobie wykonywanie działalności gospodarczej bez płacenia podatków. To obowiązek każdego przedsiębiorcy, a jego niedopełnienie może wiązać się z wieloma negatywnymi reakcjami prawnymi. Jednym z podstawowych obciążeń na rzecz państwa są oczywiście składki ZUS. W tym przypadku duże znaczenie odgrywa jednak czas prowadzenia firmy.

Czytaj dalej