Blog strona 2

Jak zoptymalizować zatrudnienie w firmie?

Optymalizacja zatrudnienia w firmie kojarzy się z masowymi zwolnieniami, jednak nie zawsze związana jest z kryzysową sytuacją. Dzięki odpowiedniej polityce kadrowo-płacowej można uniknąć strat związanych z zatrudnieniem oraz właściwie zarządzać zasobami ludzkimi. Czy optymalizacja zatrudnienia w firmie zawsze oznacza zwolnienia? Komu powierzyć wykonanie ekspertyzy ekonomiczno-finansowej i ocenę sposobu zarządzania zasobami ludzkimi?

Czytaj dalej

Czym jest WIS?

Wykonywanie działalności gospodarczej nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Na przedsiębiorcy ciąży bowiem mnóstwo obowiązków natury faktycznej oraz prawnej. Niekiedy nieznajomość przepisów lub ich błędna interpretacja może doprowadzić do negatywnych konsekwencji. Mowa tu między innymi o wybraniu i stosowaniu nieodpowiedniej stawki VAT.

Czytaj dalej

Jak określić wartość środka trwałego?

Przedsiębiorcy, którzy nabywają środek trwały, powinni sklasyfikować go jako składnik majątku, a także ustalić jego wartość początkową. Zobowiązanie to wynika z odpowiednich przepisów prawa. Środkami trwałymi bywają między innymi rozmaite urządzenia, maszyny, budynki, środki transportu. O tym, jak ustalić ich wartość początkową, opowiemy w dalszej części przygotowanego przez nas artykułu. Zapraszamy Cię do zapoznania się …

Czytaj dalej

Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Jeśli nie jesteś pewny, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego, możesz skorzystać z prawa do indywidualnej interpretacji podatkowej. Pozwala ona uchronić się przed karami, które mogą być na ciebie nałożone w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Co ważne, ochrona obejmuje skutki zdarzeń, które zaszły do końca okresu rozliczeniowego, w którym otrzymałeś zmianę interpretacji podatkowej. Jak uzyskać interpretację …

Czytaj dalej

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej uregulowane jest w Prawie przedsiębiorców. Zgodnie z tą ustawą, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, z pewnymi wyjątkami.

Czytaj dalej

Na czym polega przekształcenie spółek?

Jeśli forma twojej spółki nie do końca odpowiada potrzebom wspólników, zastanów się nad jej zmianą poprzez przekształcenie spółki, czyli zmianę jej formy prawnej. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega proces przekształcenia spółki i w jakich sytuacjach jest on uzasadniony.

Czytaj dalej

Jak posługiwać się czytnikiem e-sprawozdań?

Czytnik e-sprawozdań to nowość, którą warto poznać, ponieważ dzięki niemu można przyspieszyć wiele procedur. Jest to aplikacja, która jest dużym ułatwieniem dla różnych pracowników biurowych. W jaki sposób działa czytnik e-sprawozdań?

Czytaj dalej

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi przez pracodawcę po wygaśnięciu lub zerwaniu umowy o pracę. Wydanie go jest obowiązkiem pracodawcy bez względu na to, na jakiej podstawie pracownik świadczył pracę tj. umowy na czas nieokreślony, określony czy na okres próbny. O ile dla byłego pracodawcy dokument ten nie ma znaczenia, tak dla przyszłego już znaczące.

Czytaj dalej

Jak rozliczyć podatek z zagranicy?

Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdej osoby, która w danym roku podatkowym uzyskała przychód z tytułu pracy. Dotyczy ono zarówno przychodu uzyskanego w kraju, jak i za granicą. Są jednak przypadki, w których przychodów zagranicznych w Polsce nie trzeba rozliczać. Jak to wygląda w praktyce? Niejasne przepisy sprawiają, że wiele osób pracujących poza granicami Polski nie wie, …

Czytaj dalej

Wirtualne biura rachunkowe – co to takiego?

Wirtualne biura rachunkowe, pomimo swojej nazwy, posiadają prawdziwą, realną siedzibę. Zazwyczaj polega to na tym, że konkretna firma oferująca taką usługę udostępnia swoim klientom, czyli innym przedsiębiorstwom, swój adres w celach rejestracji. Adres stworzonego w wirtualny sposób biura widnieje w danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym i innych instytucjach. Na …

Czytaj dalej